Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“


Leave a comment

Radio Club HFF is the winner of the Croatian Amateur Radio Cup 2020!

May 30, 2020

Radio Club HFF is the winner of the Croatian Amateur Radio Cup 2020!

9A1WFF_1st placeRadio Club “Croatian Flora Fauna”, 9A1WFF, after the second 9A contest (Croatian Amateur Radio Cup 2020) leads in scoring for the annual placement in the Croatian Amateur Radio Super Cup! Thanks to our  members for participating! Another contest (Adriatic Cup) is waiting for us in the autumn.
(Source: https://www.hamradio.hr/hfrobot/hfcc_log.php?What=p&CID=2020-04-25)

The strength of the club is in the number, will and strength of its members!

Thanks to: Boris, Ivan, Mladen, Mateo, Fredy, Branko, Miro, Emir, Mate, Ivan, Neno, Ivan

Photos of members who participated in the competition, by alphabetical order, with individual results:


Leave a comment

9A0FF/p @ 9AFF-0092 (Special forest reserve Pušinjak – Gorščica)

17.4.2020.

9A0FF/p @ 9AFF-0092 (Posebni rezervat šumske vegetacije Pušinjak – Gorščica)

Pobjegli smo u prirodu a koronu i ljude pod maskama ostavili u gradu. Barem tako mislimo…
Posebni rezervat šumske vegetacije Pušinjak – Gorščica (9AFF-0092) dio je Parka prirode Medvednica (9AFF-0013) a nalazi se na njenim istočnim obroncima. Da bi saznali zbog čega je područje prije 57 godina proglašeno zaštićenim, opet posegnimo za Šumarskim listom od prije 40 godina. Naime, nismo mogli doći do nekih novijih informacija: “Rezervat PUŠINJAK – GORŠČICA, najistočniji je specijalni rezervat šumske vegetacije na Medvednici, zauzima odjele (odsjeke) 25 – 27, 34 (a-b) i 35 e g. j . »Markuševačka gora« površine 185,66 ha. Sjeverozapadni dio rezervata je bukovo-jelova šuma – as. Abieti Fagetum pannonicum Rauš, a jugoistočni bukova šuma u koju se naseljava jela – as. Fagetum pannonicummotanum H-t. Omjer smjese iznosi bukva : jela : ostale listače 70 : 24 : 6. U ovom rezervatu nalaze se i prastare bukve promjera i do 150 cm (npr. nedaleko Kaptolske lugarnice). Na krajnjem jugoistoku, u području Glavica-Oštrc, nalaze se termofilni elementi šume hrasta medunca a posebno alpski jaglac (Primula auricola), planinski božur (Paeonia corallina), perunika (Iris graminaea i /. germanica), timoj (Siler trilobius) i dr.

I ovaj puta obavijestili smo Upravu JU Park prirode Medvednica o lokaciji s koje ćemo raditi. Predivno sunčano prijepodne. Rijetki planinari polako se uspinju prema prelijepom planinarskom domu Gorščica. Desetak biciklista znoji se uz brdo.
Uvjeti na bandu razočaravajući. Netko dođe s 59+ a s drugima se treba dosta namučiti. Neki pokušavaju i telegrafijom: Branko, 9A3ST, i Zdenko, 9A4FM, uložili su dosta truda. U logu su. Drugi, koji su zvali CW su se naslućivali ali nije išlo. Na 20 m samo jedna veza. Band mrtav. Ili je to zbog toga što smo duboko u šumi u okrilju Medvednice… 110 veza je u logu. Sada su na Sovi.

Evo male fotogalerije:


3 Comments

9A0FF/p @ 9AFF-0085 (Special forest reserve Babji zub – Ponikve)

5.4.2020.

9A0FF/p @ 9AFF-0085 (Posebni rezervat šumske vegetacije Babji zub – Ponikve)

Posebni rezervat šumske vegetacije Babji zub – Ponikve (9AFF-0085) dio je Parka prirode Medvednica (9AFF-0013) a nalazi se na njenim jugozapadnim obroncima. Malo je podataka o tom području. Uvjereni smo da brojni šetači koji su iskoristili lijep, sunčan dan, te od korone virusa pobjegli iz grada, ni ne znaju da taj dio zaštićen još davne 1963. godine. Većini je cilj doći do prelijepog slapa Sopot koji se nalazi izvan Posebnog rezervata šumske vegetacije Mikulić potok – Vrabečka gora (9AFF-0086), tik uz njegov zapadnu granicu

U Šumarskom listu (7/8, 1980.) pronalazimo: “Rezervat BABJI ZUB – PONIKVE nalazi se u g.j. »Sljeme«, u odjelima (odsjecima) 52 (d-j), 53 i 54 (a-e te j) površine 148,06 ha. To je rezervat hrasta kitnjaka – as. Querco Carpinetum croaticum H-t i as. Luz. ulo Quercetum petraea H-t s nešto as. Querco Castanetum croaticum H-t s pojasom šume bukve -as. Fagetum pannonicum montanum H-t. Uz osnovne vrste nalaze se pojedinačno i neke termofilne vrste kao hrast medunac, crni jasen, crni grab, cer, pasđrijen i dr. U rezervatu nalaze se slikovite stijene s pećinom Babin zub te Partizanskom pećinom a rubom protječe potok Dragolinec, jedina voda (vrelo) u tom području.” (Kasnije su neki odsjeci izuzeti).

Zahvaljujemo se gospođi dr.sc. Marini Popijač, ravnateljici JU Park prirode Medvednica, te njenim kolegicama Martini i Antonii, na razumijevanju i suglasnosti da našim autom uđemo u zaštićeno područje. Naime, rampa je nepremostiva prepreka dok je ne otključaju djelatnici Hrvatskih šuma prema naputku pristiglom iz Parka.

Za rad je korištena standardna oprema: Kenwood TS-480 i inverted V antena za 40 i 20m. Po prvi puta je rađeno pod pozivnom oznakom 9A0FF te smo pod njom aktivirali oba područja (9AFF-0085 i 9AFF-0013). Uz dosta loše uvjete održano su 164 veze s postajama iz 25 zemalja (entiteta) poglavito na 40m. Drago nam je što je nekima to bila prva radioveza s tim zaštićenim područjima.

Log je uploadan na našu mrežnu stranicu a također i na stranicu međunarodnog Flora i fauna programa.

Treba li napomenuti da smo poštovali sva pravila definirana Zakonom o zaštiti prirode i internim pravilima JU Park prirode Medvednica?


Leave a comment

Technical workshop for technical culture teachers (teachers as students)

Report
from the County Expert Council of Teacher of Technical Culture

Izvještaj
sa Županijskog stručnog vijeća (Zagreb 1) učitelja Tehničke kulture

Na temelju Plana i programa Agencije za odgoj i obrazovanje, u Zagrebu, u OŠ Borovje, dana 30. siječnja 2020. godine održano je Županijsko stručno vijeće učitelja Tehničke kulture. Na tom stručnom skupu koji je organizirala voditeljica Vijeća Silvana Pešut Vitasović, dipl. ing., nazočilo je 26 učitelja tehničke kulture i 2 mentora iz Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Dnevni red skupa je bio:

  1. „Aktivni elektronički elementi“, prezentacija
  2. „Generator zvuka“, radionica
  3. Natjecanje mladih tehničara, opće informacije.
  4. Kratki prikaz događanja na ljetnoj školi pedagoga TK- Konstrukcije i obrada materijala.
  5. Predstavljanje ankete i istraživanja prof. Damira Purkovića „Preferencija učenika prema tehnici, tehnologiji i održivom razvoju“.

Nakon uvodne riječi voditeljice ŽSV-a gđe. Silvane Pešut Vitasović, prva prezentacija koju je održao nastavnik tehničkog odgoja Hrvoje Mučnjak, struč. spec. ing. techn. inf., bila je „Aktivni elektronički elementi“. Bila zamišljena kao  „zagrijavanje“ i motiviranje učitelja za prezentaciju „Primjena aktivnih elektroničkih elemenata“ te radionicu „Generator zvuka“, koje su održali Emir Mahmutović, mag.polit. (9A6AA) i Ivica Vrbanović, ing. elektr. (9A2HW), članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza.

Radionica „Generator zvuka“ u naravi je predstavljena izradom elektroničke tvorevine Sklop za generiranje i učenje Morseovog kôda iz područja Radiokomunikacija. Uz savjete mentora  iz Hrvatskog radioamaterskog saveza, u izradu su bili uključeni svi nazočni učitelji koji su na eksperimentalnim pločicama a prema priloženoj dokumentaciji i elektroničkim komponentama, imali priliku načiniti ovaj zanimljiv i poučan sklop koji je za ovu priliku pripremio mr. sc. Željko Ulip iz Hrvatskog radioamaterskog saveza. Okosnica tvorevine je integrirani krug NE555 a učiteljima tehničkog odgoja su objašnjene njegove brojne mogućnosti u primjeni pri edukacije učenika. Naime, taj aktivni elektronički element nalazi se i u sklopovima u Natjecanju mladih tehničara. Tijekom radionice mentori su odgovarali na postavljena pitanja te pomogli u ispitivanju ispravnosti tvorevine. Pojasnili su da  je Morseov kôd izmišljen prije 185 godina, te su predstavili njegove mane i prednosti uz činjenicu da se danas, i pored suvremenih načina komuniciranja, zbog svoje jednostavnosti i dalje koristi u brojnim radioamaterskim aktivnostima. Neki od nastavnika su se prvi puta susreli s ovom tematikom te su obećali da će iduće godine i svoje učenike uključiti u pripreme za natjecanje mladih tehničara iz područja Radiokomunikacija.
Nastavnici su ponijeli svoje uratke i dokumentaciju s namjerom da ih pokažu učenicima u njihovim školama. Hrvatski radioamaterski savez je osigurao materijalne resurse za provedbu ove radionice.

Silvana Pešut Vitasović, dipl. ing, potom je ukratko predstavila sve što je potrebno za uspješno provođenje i prijavljivanje 62. Natjecanje mladih tehničara (školska razina),  te se osvrnula na Ljetnu školu pedagoga u organizaciji DPTKZ koja je održana u kolovozu 2019. u NCTK u Kraljevici.

Na kraju skupa učitelji su pozvani da se uključe u anketu koju provodi profesor sa  UNRI Damir Purković pod nazivom „Preferencije učenika prema nastavi Tehničke kulture i međupredmetnoj temi Održivi razvoj“  te su najavljene radionice u organizaciji HSPTK „Programibilno raskrižje“ koja bi se trebala održati tijekom veljače. Najavljen je i stručni skup tijekom veljače ili ožujka u organizaciji MZOS „Škola za život“.

Uočeno je da su nastavnici bili zadovoljni sadržajem ovog skupa koji je trajao od 17.30 do  20:00 sati.


Leave a comment

Workshops: Electronics and Radio Communications (Elementary Schools Ljubljanica & Borovje)

OŠ Borovje, 10. siječnja 2020. Njih deset koji bi htjeli sve znati – on jedan koji bi trebao sve znati.

03.01.2020. OŠ Ljubljanica
07.01.2020. OŠ Ljubljanica
10.01.2020. OŠ Borovje
Electronics and Radio Communications.(Preparations for the Young Technicians Competition, Elementary Schools Ljubljanica)

Članovi Radiokluba HFF nastavljaju raditi s učenicima zagrebačkih osnovnih škola kao dio priprema za 62. Natjecanje mladih tehničara. Hvala profesoricama tehničkog odgoja Vesni Galamboš i Silvani Pešut Vitasović na trudu. Svi učenici su bili izvrsni!

Evo nekoliko fotografija sa zadnje tri radionice:

OŠ Borovje 20.12.2019.

OŠ Tituša Brezovačkog 19.12.2019.

OŠ Ljubljanica 19.12.2019.

OŠ Posavski Bregi 18.12.2019.

OŠ Retkovec 13.12.2019.

OŠ Ljubljanica 12.12.2019.

OŠ Tituša Brezovačkog 11.12.2019.


Leave a comment

Annual 2019 Flora Fauna Award

In promoting Croatian Flora Fauna, through ham radio participation by activators & hunters, the Radio Club Croatian Flora Fauna has, in collaboration with Croatian Water Authority Hrvatske vode, established a CROATIAN FLORA and FAUNA On The Air project. An annual 9AFF Award will be issued to the most successful FF activators and hunters during one calendar year, in their two respective categories. Special merits shall be credited to activation of, or contact with so-called water area, a spot predominantly attributed as ‘waters’, duly highlighted on the list.

All 9AFF contacts are valid for credits, not just activated/worked once, with score points from the table below.

Ham Activities in CROATIAN FLORA and FAUNA On The Air program (points):
– First activation of, or contact with any 9AFF area ……….. 2
– Repeated activation of, or contact with any 9AFF area …. 1
– Each activation of, or contact with bonus ‘waters’ area …. 1

The list of the annual hunters is available here
The list of the annual activaters is available here.

How you can get your 9AFF Annual Award?

Simply visit, fill out the activators and hunters form and download your award free of charge.

See you on the air during 2020!


Leave a comment

Workshop: Electronics and Radio Communications (Elementary School Borovje)

20.12.2019.

Workshop: Electronics and Radio Communications.
(Preparations for the Young Technicians Competition, Elementary School Borovje)

Radionica: elektronika i radiokomunikacije
(Pripreme za natjecanje mladih tehničara, OŠ Borovje)

Mentori iz Radiokluba HFF započeli su i u OŠ Borovje pripremu učenika za nastup na 62. Natjecanju mladih tehničara. Na radionicu su došli Ivan, David, Ivan II, Alihan, Emanuel, Thomas, Luka, Ivana, Jakov, Nikola, Viktor i Patrik. I dalje je riječ o pripremama za školsku razinu natjecanja. Petaši su dobili zadatak izraditi jednostavniju tehničku tvorevinu a oni stariji – složeniju. Pod budnim okom mentora i profesorice Silvane Pašut Vitasović, zadaci su uspješno obavljeni.
Nakon Nove godine slijede pripreme iz amaterske radiogoniometrije.

OŠ Borovje 20.12.2019.

OŠ Tituša Brezovačkog 19.12.2019.

OŠ Ljubljanica 19.12.2019.

OŠ Posavski Bregi 18.12.2019.

OŠ Retkovec 13.12.2019.

OŠ Ljubljanica 12.12.2019.

OŠ Tituša Brezovačkog 11.12.2019.