Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9AFF Honour Roll

Leave a comment

Povećanje broja područja (referenci) koje se vrednuju u Projektu Hrvatska flora fauna, te izuzetno zanimanje za tu radioamatersku aktivnost, rezultiralo je dodavanjem još jednog stupnja priznanja kojim se nagrađuje sljedbenici tog Projekta. Riječ je o Honour rollu, koji se u obliku plakete dodjeljuje lovcima (chasers) koji uspostave radioveze sa svim važećim (aktualnim) hrvatskim zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode, posebni i strogi rezervati).
Za dosadašnje aktivnosti, Honour roll su dobili: Krešimir Viduka, Zagreb (9A9K), Borivoje Đorđević,  Split (9A2JG), Davorin Ištvanović, Velika Gorica (Dino, 9A2NO) i Milan Drlić, Zagreb (Daki, 9A2WJ).

Honour roll su dizajnirali članovi Radiokluba HFF, a pri tome su koristili rad Nele Dunato (Artist, Designer & Illustrator), na čemu joj se i ovdje zahvaljujemo. Njena ilustracija, pod nazivom flora & fauna, izvrsno predstavlja ideju svih programa u Projektu Hrvatska flora fauna.
HR_Cha_1_9A9K

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s