Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Hrvatska flora i fauna na radiovalovima (2014)

Leave a comment

U cilju promocije Projekta Hrvatska Flora Fauna, poticanja što većeg broja aktivatora i lovaca za sudjelovanje u njemu, Radioamaterski klub Hrvatska Flora Fauna, u suradnji s pravnom osobom za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj Hrvatskim vodama, pokrenuo je prije tri godine Projekt Hrvatska flora i fauna na radiovalovima.  Najuspješnije aktivatore i lovce u toj cjelogodišnjoj aktivnosti, nagrađuju se posebnim priznanjima (plaketama i diplomama). Priznanja se dodjeljuju u dvije kategorije, aktivatorima i lovcima, te posebno inozemnim radioamaterskim operatorima.

(In promoting Project Croatian Flora Fauna, through ham radio participation by activators & hunters, the Radio Club Croatian Flora Fauna has, in collaboration with Croatian Water Authority Hrvatske vode, established a CROATIAN FLORA and FAUNA On The Air© program. (Note: All Plaques and Awards are free-of-charge and delivered to winners as post-paid by Radio Club Croatian Flora Fauna!). An Annual 9AFF Award (Program) will be issued to the most successful FF activators and hunters during one calendar year, in their two respective categories; activators and chasers.)

Lista najuspješnijih sudionika u Godišnjem projektu Hrvatska flora i fauna na radiovalovima, dostupna je ovdje:
Na popisu se nalazi 286 radijskih postaja, koje su sakupile više od 50 bodova. Svi oni koji žele dobiti elektroničku diplomu, trebaju ispuniti tražene podatke.

9A2NO Annual 9AFF Award 2014

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s