Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

I love CW !

Leave a comment

Od kada telegrafija (Morzeovi znaci) nije sastavni dio programa za ispite za radioamaterske operatore A razreda, sve je više onih koji je žele naučiti. “Telegrafija vam je kao jedan strani jezik” – objasnio je polaznicima telegrafskog tečaja jedan od naših najboljih telegrafista, Daki, 9A2WJ, koji se ovim hobijem bavi dulje od 50 godina, međunarodni je sudac za brzinsku telegrafiju i član HSC (High Speed) kluba.
Tečaj je (21.1.2015.) započeo u prostorijama Centra za tehničku kulturu “Dubrava” (Grižanska 3) a organizirali su ga članovi radioklubova “Dubrava” i “Hrvatska Flora Fauna“. Obuci mogu pristupiti svi zainteresirani a očekuje se da će trajati oko 60 dana.

CW_1 CW_2

Susret generacija: Daki, 9A2WJ (u sredini).

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s