Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

International Day of Forests

Leave a comment

IntDayForests_Logo_E
This global celebration of forests provides a platform to raise awareness of the importance of all types of forests and of trees outside forests.

Forests cover one third of the Earth’s land mass, performing vital functions around the world. Around 1.6 billion people – including more than 2,000 indigenous cultures – depend on forests for their livelihood.

Forests are the most biologically-diverse ecosystems on land, home to more than 80% of the terrestrial species of animals, plants and insects. They also provide shelter, jobs and security for forest-dependent communities.


Ove godine hrvatsko šumarstvo obilježava 250 godina „od početka organiziranog i potrajnog gospodarenja šumskim područjima. Službenim početkom organiziranoga šumarstva smatra se godina osnutka prvih triju šumarija na ovim područjima, 1765, i to na području Otočke pukovnije u Krasnu, Ličke pukovnije u Oštarijama, te Ogulinske i Slunjske pukovnije na Petrovoj gori” (Časopis Hrvatske šume, ožujak 2015).

Kao što u naslovu piše, 21. ožujka je proglašen Svjetskim danom šuma na sjednici Generalne skupštine Europske poljoprivredne konfederacije, zamišljen kao događaj koji će doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosustava.

Sve je to bio povod da članovi RK HFF (9A2SC, 9A3GSV, 9A6AA i 9A6RW), 22.ožujka 2015., organiziraju aktivnost iz Posebnog rezervata šumske vegetacije Gračec-Lukovića-Rebar, 9AFF-088, smještenog na Medvednici, iz kojega su , na 40 i 20m održali 215 QSO.9AFF-088

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s