Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Uvažavanje 9AFF Programa!

Leave a comment

(Nije prvotravanjska šala!)
Od strane Hrvatskog radiamaterskog saveza došlo je, istina, neizravno, do uvažavanja i vrednovanja našeg 9AFF Programa! Mada se krovna hrvatska radioamaterska udruga odnosila prema 9AFF Programu kao da on i ne postoji, kao njegovi utemeljitelji i “vlasnici” doživjeli smo određenu statisfakciju.

Naime, u jednom dijelu obrazloženja Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Nikola Tesla za 2014. godinu Ivici, 9A1AA, koju dodjeljuje Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza, piše:

“Pored rada u natjecanjima Ivo je bio vrlo aktivan i u 9A Flora Fauna programu diploma kao „lovac“ ali i kao „aktivator“. Sa 96 odrađenih 9A FF referenci trenutno se nalazi na 14. mjestu u kategoriji „Lovci“. Ivo je po prvi puta ove godine bio i aktivator osam 9A referenci na jugu RH radeći kao 9A1AA/p. U programu „Godišnja diploma Hrvatska flora i fauna na radiovalovima“ 9A1AA je osvojio drugo mjesto u kategoriji „Lovci“”.  (www.hamradio.hr/download/Odluka_Nilola_Tesla_2014.pdf)

Zanimljivo je da se trećina cijelog obrazloženju odnosi na laureatovu aktivnosti u sklopu 9AFF Programa, što nas (ugodno) iznenađuje i veseli. Drago nam je da je dosadašnja zapažena aktivnost Ivice, 9A1AA, u 9AFF Programu, imala određenu težinu te je vrednovana i na taj način.

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s