Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Posebni botanički rezervat Mali Kalnik, 9AFF-031

Leave a comment

Dana 16. travnja 2015. godine, članovi Radiokluba HFF, aktivirali su Posebni botanički rezervat Mali Kalnik, 9AFF-031. Do MKalnikMalog Kalnika, poznate izletničke lokacije nije teško doći, onako, planinarski. No, uz radioamatersku opremu koju koristimo, stvar se malo usložnjava, Posebni botanički rezervat Mali Kalnik nalazi na zapadnom dijelu Kalničkog grebena, iznad Gornje Rijeke, 4 kilometra zračne linije od planinarskog doma. Svojim osobitim položajem utočište je mnogim rijetkim i zaštićenim biljkama. Zbog toga je područje iznad visine od 410 metara zaštićeno 1985. godine odlukom Sabora kao posebni botanički rezervat. Sam vrh je kamenit, visok 460 metara, a zove se Pusta Barbara prema 9AFF-031_viewistoimenoj biljci (Barbarea vulgaris) koja ovdje raste. Na ogoljenoj padini vrha nalaze se ostaci kule Malog Kalnika. Bio je to mali burg, nepravilno polukružnog oblika. Prvi se put spominje 1334. godine, a važnost gubi 1663. kada je Gašpar Orehovački sazidao novi dvor kod G. Rijeke, inače lijepo vidljiv s Malog Kalnika. Unatoč neznatnoj visini, Mali 2SC_3GSV_2WJ_9AFF-031Kalnik se doimlje veoma slikovito zahvaljujući strmim stjenovitim padinama. Uz solidnu pripremu, dečki iz RK Hrvatska Flora Fauna (Rado9A2SC, Daki, 9A2WJ i Vito, 9A3GSV) uspjeli su doći do mjesta koji se priznaje za 9AFF program, te zabilježili još jednu aktivaciju. Uz standardnu opremu (IC 7200 + akumulator, te inverted V antena) radili su na 40, 20 i 17 m a log je isti dan smješten na “Sovu”:  http://www.9aff.sova-projekt.hr/LogSearch

Ovo je jedna od referenci za čije će priznavanje traži GPS snimka (koordinate) mjesta od kuda su operatori radili.

 

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s