Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Posebni botanički rezervat, Đurđevački pijesci, 9AFF-032.

Leave a comment

Dana 22. travnja 2015, operatori iz RK HFF (9A2SC, 9A3GSV i 9A6AA), radili su iz Posebnog botaničkog rezervata, Đurđevački pijesci, 9AFF-032. Uz promjenjive propagacije održano je oko 350 radioveza s korespondentima iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike.
2sc_3gsv_6aaI dok je jedan operator radio na postaji, drugi su obilazili područje te se upoznali sa zanimljivom florom koja tu raste. Na lijepo uređenim informativnim tablama moglo se mnogo toga pročitati i naučiti a ona na kojoj je napisano da se “hoda na osobnu odgovornost” unijela je dodatnu opreznost… “Krvavi peski”, “Hrvatska Sahara”, tak su neki od naziva za ovog rezervata ili kako ih podravci zovu Đurđevečki peski. 2sc_6aa_2jk_5sm_3gsv peskiNastali su nanošenjem sedimenata s ledenjaka. Geografski i klimatski uvjeti pogodovali su zadržavanju pijeska na ovom području. Do kraja 19. stoljeća ovdje su još uvijek bili 9a2sc“živi” pijesci. Prvi radovi na pošumljavanju pijesaka započeti su 1891. godine na inicijativu tadašnjeg pročelnika “Narodno-gospodarstvenog odsjeka Kraljevske zemaljske vlade” Mirka pl. Halper Sigetskog.

Dio pijesaka proglašen je 1963. godine posebnim geografsko-botaničkim rezervatom kao lako prepoznatljivim i jedinstvenim staništem u Hrvatskoj, a s namjerom očuvanja osebujnosti vegetacije gdje su se u uvjetima života na pijesku mogle razviti i prilagoditi samo zecjakodređene biljne vrste, na jedinstvenim pješćanim formama sa posebnom dinamikom. Đurđevečki peski ušli su 2006. godine u okviru CARDS projekta, a prema popisu učinkovite zaštite malih zaštićenih područja NATURA 2000 u poseban pilot projekt njihovog očuvanja.

Ekipu iz Zagreba posjetile su i prijatelji iz Đurđevca, Marija, 9A5SM, i Martin, 9A2JK, te se, uz ugodan razgovor, upoznali s njihovim radom.

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s