Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9AFF program u Pordenoneu

Leave a comment

Član RK HFF, Daki, 9A2WJ, boravio je kao predstavnik HRS-a, na sajmu u talijanskome Pordenoneu. Tom prilikom je za posjetitelje izložio i diplome iz 9AFF Programa. Za ovu prigodu pripremili smo, odnosno tiskali nekoliko diploma koje su osvojili talijanski radioamateri, a dodjeljuju se inače u pdf obliku. Važno je napomenuti da u 9AFF Programu, u kategoriji chasers sudjeluju brojni radioamateri iz Italije. Kako nam je rekao jedan od njih, najveći problem na putu za apliciranje za neku od diploma iz 9AFF Projekta je njihovo slabo poznavanje engleskog jezika. Iz tog razloga smo pravila za diplomu Hrvatskih nacionalnih parkova, koje u ime Zagrebačkog radioamaterskog saveza odrađuje RK HFF, između ostaloga, preveli i na talijanski jezik.

pordenone

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s