Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Radioamateri u Prašniku

Leave a comment

U subotu, 31. studenog 2015., posebni rezervat šumske vegetacije Prašnik posjetili su radioamateri iz Radiokluba „Slavonski Brod“ i Radiokluba “Hrvatska Flora Fauna” u suradnji s Javnom ustanovom Natura Slavonica. Tom su prilikom „aktivirali“ Prašnik uspostavom oko 600 radioveza s postajama iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Radioamateri postavljanjem svoje opreme (antena, radiouređaja, akumulatora, solarnih panela i ostalog pribora za rad i napajanje) u prirodi simuliraju rad u izvanrednim situacijama (poplave, potresi i slične katastrofe) i time dokazuju da su spremni u svim uvjetima ostvariti kontakte sa ostatkom svijeta. Slična simulirana aktivnost danas je iskorištena u filmovima, ali i u stvarnim situacijama, kao nedavno poslije katastrofalnog potresa u Nepalu.  Stoga je drugim radioamaterima posebno zanimljivo uspostaviti vezu sa stanicom koja radi u takvim otežanim uvjetima (uz akumulatore ili solarne panele) što povećava zanimljivost projekta. Nakon uspješno završenog posla, bilo je vremena i za druženje.

Ova aktivnost dio je projekta „Hrvatska flora i fauna na radiovalovima“ čiji je nositelj Radioklub “Hrvatska Flora Fauna”. Cilj projekta je kroz godišnje aktivnosti pridružiti se naporima hrvatskih institucija u očuvanju i promidžbi zaštićenih prirodnih vrijednosti, odnosno područja. Temeljni cilj je ukazati široj društvenoj zajednici na potrebu zaštite prirodnih vrijednosti. Aktivnosti radioklubova originalan su način promocije zaštićenih područja, a na ovaj način su se radioamateri uključili i u obilježavanje 50 godina proglašenja posebnog rezervata šumske vegetacije Prašnik (1965.-2015.) te završetka njegova razminiranja.
(Izvor: http://natura-slavonica.hr/322-radioamateri-u-prasniku.html)

 

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s