Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A4MF/p @ 9AFF-0033 (Muški bunar)

Leave a comment

Miro, 9A4MF

Miro, 9A4MF

Miro, 9A4MF, danas (8.7.2017.) išao je doraditi aktivaciju od zadnji puta jer nije uspio dogurati do 100 veza. Prema 9AFF pravilima u tom slučaju potrebno je odraditi onoliko radioveza koliko aktivatoru nedostaje da bi mu se aktivnost priznala kao aktivacija. Sve veze, i one prije i ove sada, priznaju se lovcima (chasers). Logove smo zbrojili te kao jedan uploadali na http://www.9aff.sova-projekt.hr/LogSearch .

Kaže Miro:

Evo, danas rano krenulo sam sa sinom Damirom, 9A6KKD, s pomalo nesigurnosti da li ćemo uspjeti običnim autom do lokacije. Samo jednom sam bio gore i to ka suvozač u Ladi nivi… Prvi dio puta do repetitora sve dobro, poslije malo nesigurnosti, prepreke na putu, i nisam bio najsigurniji da smo na pravom putu. Dio nastavio pješke, naišao na planinarske oznake i dobar put. Srećom, još naišao i lovočuvar, pa smo polako za njim još oko 2 Km vozili. Dočekali nas veliki obadovi, pa smo trenerku morali obući. Kasnije bome i vrućina, no, lijepo je išlo i veze su se nizale, pa mi bio žao stati na nedostatku pa sam produžio do 200 veza…

Muški bunar je posebno vrijedna šuma hrasta kitnjaka i bukve stara između 200 i 300 godina. Izuzeta je iz redovnog šumskog gospodarenja 1929. godine. Godine 1963. Muški bunar je zaštićen u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije. Dio je ekološke mreže Republike Hrvatske. Rezervat je smješten na Psunju, na nadmorskoj visini od 750-800 m. Površina mu iznosi 58,67 ha. Budući da se na ovome području ne vrši sječa ni drugi zahvati već 80 godina, Muški bunar se smatra prašumom, jednom od rijetkih u zemlji. Osim hrasta i bukve, biljnu zajednicu Muškog bunara tvore i obični grab, gorski javor, divlja trešnja, brojne proljetnice (šafran, visibaba, šumarica), meka veprina, salamonov pečat, kopitnjak, kozlac, zdravčica, petrov križ, plućnjak. Do rezervata se dolazi šumskom cestom Strmac – Cernička Šagovina (24 km), prolazeći kroz predjele Brezovoga polja i Dobre vode. Pristup je moguć i s Brezovog polja (vrha Psunja) također cestom preko Dobre vode. Iz tog smjera označena je planinarska staza. Budući je površina nerazminirana je još od Domovinskoga rata, kretanje je preporučljivo samo cestama i označenim stazama.

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s