Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Expedicija članova RK HFF u Veliku dolinu (9AFF-0102) na Mljetu

Leave a comment

Šumski predjel ”Velika dolina” unutar Planjka u Nacionalnom parku ”Mljet” je jedan od najvrjednijih ostataka makije. Brojni njeni predstavnici: česvina, planika, zelenika, vrijes, lemprika, šmrika i dr. u tom predjelu odlikuju se posebnim karakteristikama. Pojedine su česvine visine do 15 m i prsnog promjera do 25 cm, a planike visine do 10 m i prsnog promjera do 15 cm. Šumski predjel ”Velika dolina” sa spomenutim karakteristikama nalazi se na nadmorskoj visini od 200-300 m, u odjelu 41 stare šumsko-gospodarske podjele Nacionalnog parka ”Mljet”. Svi građevinski radovi u ovom rezervatu su zabranjeni, kao i izgradnja posebnih staza.

Pridružujući se naporima hrvatskih institucija u očuvanju i promidžbi zaštićenih prirodnih vrijednosti (područja i svojti), hrvatski radioamateri, članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna, pokrenuli su hrvatski radioamaterski Flora Fauna Program (9AFF Program), s namjerom da kroz promotivne radioamaterske aktivnosti iz zaštićenih područja, potiču hrvatske radioamatere, kao i one širom svijeta, u udruživanju u podizanju svijesti o potrebi skrbi o zaštićenim prirodnim vrijednostima, poglavito onim ugroženima.

By joining efforts from other Croatian institutions in protecting wildlife and natural reserves and habitats, members of Radio Club Croatian Flora Fauna initiated Croatian Flora Fauna Program, with clear intention to promote wildlife and unspoiled nature through a number of ham activities from such areas, promoting worldwide awareness of Croatia’s natural reserves and habitats, in the end helping to preserve the nature, especially the endangered ones.

Članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna uoči rada iz Posebnog rezervata šumske vegetacije Šumski predjel Velika Dolina na otoku Mljetu, dana 22. srpnja 2017. godine: Mladen, 9A2NA, Robi, 9A5RBJ (aka ON3RBJ) i Franjo, 9A2MF.

Nakon višesatnog rada ekipa RK HFF uspješno je završila aktivaciju. Tome je prethodilo petnaestminutno nošenje opreme: dvije radiopostaje, antene, antenski stup, agregat, 30 m kabel za napajanje, dva prijenosna računala, poljski stol, stolci, osobna oprema (a i nešto za prigrist)… U debeloj hladovini, u dubini Velike doline, 9AFF-0102, pod pozivnom oznakom 9A2NA/p održano je 368 radioveza.

Na Mljetu se po cijeli dan čuje pjev zrikavaca, osim u području zaštićenog područja Velika dolina gdje prevladava hrast crnika ili česmina, tamo ih nije bilo ćuti! Pogotovo ih je bilo gdje je više crnogoričnog raslinja! Evo jednoga koje je ipak došao istražiti nas pridošlice! – kaže Franjo, oduševljen njegovim prekrasnim ditirambom.

Slijedi povratak i nošenje opreme šumskim putem te zasluženi odmor a sutra, 23.7.2017., posvećuju se aktivaciji Nacionalnog parka Mljet, 9AFF-0004. Osim za 9AFF program, veze će vrijediti i za Diplomu THE NATIONAL PARKS OF CROATIA AWARD , koju u ime Zagrebačkog radioamaterskog saveza vodi Radioklub Hrvatska Flora Fauna.

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s