Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

“Pala” je i Dolina Neretve, 9AFF-0040

Leave a comment

Dio Posebnog ihtiološko-ornitološkog rezervata Dolina rijeke Neretve (foto: 9A5RBJ)

Nastavno na niz od tri aktivacije u protekla 3 dana (9AFF-0029, 9AFF-0102 i 9AFF-0004) članovi Radiokluba HFF (9A2MF, 9A2NA i 9A5RBJ) danas su (24.7.2017.), nakon povratka s Mljeta, aktivirali (pred)posljednju u nizu planiranih referenci, onu u delti doline Neretve, 9AFF-0040. Mada su u ciljanom području stigli dosta rano, a i radni je dan, zadovoljni su s održanih 244 radioveze, koje su održali pod pozivnom oznakom 9A2MF/p. Kao i do sada radili su na 40 i 20m, žičanom antenom i uređajem od 100 W. Uz veliki QSB radili su ih i brojne postaje iz Hrvatske.

Neugodno je vidjeti hrpe smeća, porazbacanih boca, konzervi i svega ostaloga, na Ušću rijeke Neretve, gdje je očito da to tamo stoji dugo vremena, stari kanistri su dobrano raspadnuti od sunca i „zuba vremena”! Inače, imamo običaj pokupiti i zatečeno smeće, no za ovo je potreban kamion, ili više! Tek 20 m od table Blace. – kaže Franjo.

Nakon kratkog predaha nastavili su put Splita… Ovisno o vremenskim uvjetima, na putu do Istre, očekujemo ih s još jedne aktivacije…


Jeste li znali…?
Donjoneretvanska delta po mnogočemu je posebno i jedinstveno područje na primorskom dijelu Hrvatske; Delta je dugi niz stoljeća diktirala čovjekovu naseljenost i njegove aktivnosti, a on je vrlo malo mijenjao inicijalni krajobraz; Posljednjih desetljeća Delta je doživjela snažnu transformaciju u prostor intezivne poljoprivredne proizvodnje. Nekoć je Neretva, jedna od najdužih tekućica istočnojadranske obale, tvorila razgranatu deltu, sa specifičnim krajobraznim, klimatskim, pedološkim, hidrografskim, biološkim i ostalim prirodnim karakteristikama koje su uvjetovale specifičnost i u načinu života ljudi. Taj raznoliki prostor sastavljen od aluvijalne ravni i krškog okvira predstavlja objekt istraživanja mnogim znanostima, pa tako i geografiji. Naime, delta je dugi niz stoljeća diktirala čovjekovu naseljenost i njegove aktivnosti, a on je vrlo malo mijenjao inicijalni krajobraz konačno formiran završetkom ledenog doba i početkom holocena-aluvija, prije kojih 10 000 godina. Međutim, s početkom prvih melioracija i promjena na toku Neretve, jendečenjem, a posebno suvremenim zahvatima u posljednjih 50-tak godina, čovjek je znatnije počeo mijenjati prirodna obilježja delte i time diktirati gospodarsku usmjerenost te lokaciju i oblik naseljenosti. Delta Neretve je najintenzivniju transformacju doživjela posljednjih desetljeća. Nekoć su taj kraj karakterizirala močvarna područja, obrasla hidrofilnom vegetacijom s mnoštvom različitih vrsta ptica i riba te tradicionalnim načinom melioracije koji se je odražavao u “jendečkom” krajoliku. Danas je to prostor isušenih močvara, kultiviranog zemljišta “kasetnog” oblika sa modernim, komercijalnim kulturama. Novozasađene kulture i ostaci močvarnih prostranstava daju tom prostoru dominantni zeleni vizualni identitet koji ga čini drugačijim od ostatka obale pa ga možemo zvati “zelenim biserom” južnog Hrvatskog primorja.

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s