Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Promjene u 9AFF i 9ANP programima

Leave a comment

9AFF Program:

Vodstvo Programa Hrvatska Flora Fauna odlučilo je o promjenama broja veza koje je potrebno odraditi kako bi se ta aktivnost priznala aktivatorima, i to:

  • Za priznavanje aktivnosti pod jednom pozivnom oznakom (klub ili pojedinac) potrebno je održati najmanje 60 radioveza i biti u eteru najmanje 60 minuta. Kod uploadanja logova robot će sam upozoriti administratora ako nije poštovan drugi uvjet (koji mora biti kvalitetan).
  • Za priznavanje aktivnosti svakog dodatnog operatora (aktivatora, koji mora biti fizički u sastavu ekipe) potrebno je odraditi dodatnih 40 veza. Ukratko, ako operator radi pod klupskom pozivnom oznakom (60 QSO) a želi da se i njemu ta aktivnost prizna, potrebno je odraditi ukupno 100 QSO-a. Temeljem toga, za rad tri operatora pod jednom pozivnom oznakom, potrebno je 140 radioveza, za 4 – 180, itd.

Nadamo se da će jedan operator održati više od 60 veza a dvojica više od 100 veza, trojica više od 140. Tijekom zadnje aktivacije ekipe (3 operatora) iz RK HFF s Mljeta, održano je 542 radioveze (za priznavanje aktivacije bilo je potrebno 180 QSO-a). S obzirom da za Godišnju aktivatorsku diplomu (Hrvatska Flora i Fauna na radiovalovima) od sada vrednujemo i broj održanih radioveza (po aktivatoru), u ovom primjeru svaki aktivator će dobiti koeficijent (2) kojim će se multiplicirati dosadašnji bodovi (2 za unique aktivaciju + 1 za vodeno područje), te će dobiti ukupno 6 bodova. Zbog toga savjetujemo onima koji participiraju u Godišnjem programu da održavaju više od potrebnog minimuma veza za priznavanje svoje aktivacije. Koeficijent se kreće linearno od 1 do 2, a dobije se preko formule:
2> koef = (qsos/qsomin) * 1/2 + 1/2
Dakle, uz dogovor da trostruko veći broj veza udvostručuje dosadašnje bodove, pribjegli smo toj običnoj linearnoj funkciji čiji opći oblik glasi: y = kx + l, pa da bi se ovo gore ispunilo, naš pravac je y = 0,5x + 0,5gdje je x omjer broja veza a y traženi multiplikator (najviše 2!).

Za x = 1 => y = 1 a za x = 3 => y = 2, te za sve ostale vrijednosti (između 1 i 2) respektabilno.

Primjer izračuna koeficijenta ako isti broj veza (372) održe 3, odnosno 4 operatora:
– 3 operatora: 372/140/2+0,5 = 1,83; Ako su radili iz nove reference koja nosi 2 boda, ukupni je broj bodova za plasman 1,83*2=3,66
– 4 operatora: 372/180/2+0,5 = 1,53; Ako su radili iz nove reference koja nosi 2 boda, ukupni je broj bodova za plasman 1,53*2=3,07

Lako se da izračunati da će kod aktivatora za održanih minimalnih 60 veza, multiplikator biti 1 a za održanih 125 veza – 1,54. Ako se to množi s bodovima koje inače nosi ta referenca (npr. 2), onda će u prvom slučaju broj bodova za listi biti 2 a u drugom 3,08.
Naravno, ovu višu matematiku obrađuje Sovin robot.

Diploma Hrvatski nacionalni parkovi (9ANP)

  • Mada su 9AFF i Diploma Hrvatski nacionalni parkovi (9ANP) dva odvojena programa, na popularnoj Sovi smo koristili neke zajedničke module. Tako se kod uploadanja 9AFF logova oni automatski (ako su veze održane iz nekog od 8 nacionalnih parkova) vrednovali i u Diplomi Hrvatski nacionalni parkovi. Tijekom zadnjih aktivacija zaključili smo da 9ANP program treba izaći iz sjene 9AFF programa te ga respektirati u njegovoj punoći. Naime, znamo da se neka zaštićena područja nalaze i unutar Nacionalnih parkova. Tako se unutar Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (9AFF-0008) nalaze Strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi (9AFF-0020), Posebni botanički rezervat Zavižan-Balinovac-Velika kosa (9AFF-0100) te Posebni botanički rezervat Visibaba (9AFF-0099). Svi logovi iz navedenih područja uploadani su u bazu podataka na kojoj svoj rad temelji 9AFF Program a samo onaj iz 9AFF-0008 korišten je za obradu u 9ANP Programu. Sada je dogovoreno da se baze podataka ova dva programa razdvoje te da se i logovi s ostala tri područja ubuduće uploadaju zasebno u bazu podatka 9ANP Programa. Takvih slučajeva ima još. To će biti učinjeno za zadnju aktivnost iz Velike doline (9AFF-0102) koja je de facto aktivnost iz NP Mljet.

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s