Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A4MF/p @ 9AFF-0034 (Prašnik)

Leave a comment

Kao što je i najavljeno, Miro, 9A4MF/p, član Radiokluba Hrvatska Flora Fauna, aktivirao je dana 31.7.2017. Posebni rezervat šumske vegetacije Prašnik. Riječ je o području u novogradiškoj Posavini, u neposrednoj blizini auto-ceste Zagreb-Lipovac gdje se nalaze posljednji ostaci slavonske prašume hrasta lužnjaka, koja je pokrivala nizinski dio Panonije, između Save i Drave. Ostatak nakadašnje prašume nalazi se upravo u predjelu Prašnik. Starost hrastovih stabala iznosi 150-300 godina, promjer im se kreće od 70 do 200 cm, dok u visinu dosežu i do 40 metara. Ostaci prašume kriju mnoge znamenitosti. Uz višestoljetna stabla hrasta, biljni i životinjski svijet, tu je i gljiva zec koja uz stoljetna stabla i njihove ostatke naraste težine i više od pet kilograma. Na žalost, zbog mina koje su zaostale iz Domovinskog rata, u Prašnik se ne ide pjevajući. Upravo zbog toga pohvaljujemo Mirinu odlučnost i hrabrost kada je odlučio posjetiti to područje.

Malo sam snimaka napravio jer sam bio sam… mislim da se više neću odlučiti sam na aktivaciju ići. Nezgodno je dizati sam antenu, barem ovu moju, onda, sam ne vidiš sve, pa promakne nešto… Uglavnom sam odradio i zadovoljan sam – kaže Miro. Zahvaljujem g. Krunoslavu Sabi, iz šumarije Okučani koji me odveo iz Okučana. Nije problem naći kada znaš :)… dočekali me komarci, ali sve je dobro prošlo. Prema 9A propagacije loše, no nekoliko sam naših postaja uspio čuti, netko i grmio, uglavnom zadovoljan sam s 210 veza…

Izvješće s robota Sove:

Log 9A4MF_P_9AFF-0034_20170731.adi
Number of QSO-s: 210
Max Activators: 4
First QSO: 31.7.2017. 7:00:00
Last QSO: 31.7.2017. 9:30:00
Total duration: 150 min

Dio stare slavonske šume u predjelu Prašnik, odjel 7a, izlučen je iz redovnog gospodarstva još 1929. godine u površini od 53,35 ha a nalazi se približno na 96 m nadmorske visine. Danas je to specijalni rezervat šumske vegetacije koji ima ukupnu drvnu masu 33.802 m3. Između starih stabala koja su dosta rijetka javlja se mlada mješovita šuma. S vegetacijskog gledišta tu su zastupljene zajednice: Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 71 i Genisto elate-Quercetum roboris caricetosum remote Horv. 38. Starost hrastovih stabala iznosi 150-300 godina, prsni promjer kreće im se od 70 do 200 cm, dok u visinu dosežu i do 40 m. Krošnja im je većinom suhovrha, a debla su napale strizibube (Cerambix cerdo). Prilikom izmjere 1954. godine bilo je ukupno 1.560 komada starih hrastova, dok je u 1974. godini ostalo 1.487 komada s totalnom drvnom masom od oko 26.600 m3. Pojedini primjerci imaju drvnu masu i više od 50 m3. To je danas još jedina sačuvana šuma starih hrastika Slavonije i stoga je vrlo interesantna za prirodoslovna istraživanja i proučavanja.

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s