Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A/ON4PRA & 9A5RBJ/p @ 9AFF-0045 (Posebni paleontološki rezervat Datule-Barbariga)

Leave a comment

Članovi RK HFF, s lijeva: Luca, IZ3NWP, Franjo, 9A2MF, Robi, 9A5RBJ (sjedi) Mladen, 9A2NA.

U sklopu međunarodne suradnje Radiokluba Hrvatska Flora Fauna i belgijskog ON4PRA (Club Station PRAC Pajottenlandse Radioamateurs i njihovog greenfesta (https://qrz.com/db/ON4PRA), ekipa u sastavu  Robi, ON3RBJ; Franjo, 9A2MF; Mladen, 9A2NA i Luca, IZ3NWP, dana 13 kolovoza 2017. aktivirala je zaštićeno područje Posebni paleontološki rezervat Datule-Barbariga, 9AFF-0045. Radili su pod pozivnim oznakama  9A/ON4PRA i 9A5RBJ/p. Održano je ukupno 428 radioveza, SSB i CW.

Evo nekoliko slikica:
Pored brojnih znatiželjnih turista u goste im je došao Branko, 9A3ST, iz Labina.

O zaštićenom području:

Zapadna obala Istre, obalni dio uvale Kolona, otočić Santin (Kolona), te dio mora u širini od 1000 metara između rta Datule i rta Barbariga.

Radi se o nalazištu fosiliziranih kostiju Sauropoda (Reptila, Saurischia) u slojevima donje krede (gornji Heuterivian/donji Barremain, 130-120 M). Dosad su identificirani ostaci 12 rodova Sauropoda: Cetiosaurus conybeari, Cetiosaurus brevis, Ornithopsis hulkei, Eucamerotus foxi, Pelorosaurus conybeari, Pleurocoelus nanus, Pleurocoelus altus, Pleurocoelus valdensis, Aragosaurus ischiaticus, Chondrosteosaurus gigas, Malawisaurus dixei, Macrurosaurus semnus, Amargasaurus cazaui, Mongolosaurus haplodon te ostaci još nekoliko nepoznatih vrsta („Titanosaurus„ valdensis, itd.). To daje širi međunarodni značaj nalazištu, jer postoje realne mogućnosti opisa potpuno novih vrsta. U istim slojevima nađeno je nešto fosiliziranih biljnih ostataka, (Equisetum sp.)

Mjera zaštite: Unutar posebnog paleontološkog rezervata zabranjeno je ribarenje, sidrenje i obavljanje podmorskih djelatnosti te iznošenje živih i neživih dijelova prirode ili kulturnih dobara. Kretanje plovila unutar zaštićenog područja dozvoljeno je isključivo u prolasku, s brzinom ne većom od 6 (šest) čvorova, a pristajanje plovila uz obalu dozvoljeno je isključivo privremeno, u slučaju vremenske nepogode, nesreće na plovilu ili eventualnog kvara ili oštećenja pogona plovila, o čemu se u najkraćem mogućem roku mora obavijestiti nadležna lučka kapetanija.

 

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s