Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A3GSV/p @ 9AFF-0063 (Special botanical reserve Đon-Močvar

Leave a comment

Članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna, Vito, 9A3GSV i Radovan, 9A2SC, danas (17.8.2017.) radili su iz Posebnog botaničkoga rezervata Đon-Močvar, 9AFF-0063. Po povratku u civilizaciju Radovan kaže:

Imali smo početnih teškoća oko pristupa lokaciji zbog požara. Uz pomoć mještana pronašli smo dobar put do reference. No, zbog toga smo kasnili s početkom rada skoro sat i pol pa smo radili samo pod jednom pozivnom oznakom, mada smo najavili obje,  i 9A3GSV/p i 9A2SC/p. Na kraju je sve dobro ispalo. Ugodan dan, bez napada kojekakvih buba i oko 160 veza u logu.

Naravno, log je na: http://www.9aff.sova-projekt.hr/LogSearch

Zanimljivo:

U jednom od ovogodišnjih diplomskih radova pod nazivom MORFOLOŠKE ZNAČAJKE, VELIČINA POPULACIJE I UGROŽENOST CRETNE BREZE (Betula pubescens Ehrh.) U HRVATSKOJ (SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
BIOLOŠKI ODSJEK), između mnogo citata i relevantnih izvora naišli smo i ovaj:

“…Sukladno tome, svaka nasilna aktivnost i neprimjerena zagađenja na povezanim područjima u okolici botaničkog rezervata koja ugrožavaju ta staništa su protivna konvenciji (izvor: http://web.hamradio.hr/9aff/9AFF-063_djon_mocvar/Djon_Mocvar.htm).”

Dakle:

Botanički rezervat “Đon Močvar”, najraznovrsniji i najstariju cret u Hrvatskoj, izuzetno je osjetljivo zaštićeno ekološko područje koje za svoj opstanak i očuvanje, a s obzirom na karakteristike u vidu povezanosti s izuzetno dubokim podzemnim vodotokovima, reliktima ledenog doba, negativnih utjecaja depopulacije i šume, zahtijeva izuzetne ekološke uvjete. Republika Hrvatska se kao potpisnik Ramsarske konvencije iz 1971., uz ostale važeće zakonske odredbe (Zakona o zaštiti prirode, Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske, Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2010. godine i dr.) obvezala provoditi aktivnosti očuvanja močvarnih područja. Sukladno tome, svaka nasilna aktivnost i neprimjerena zagađenja na povezanim područjima u okolici botaničkog rezervata koja ugrožavaju ta staništa su protivna konvenciji.

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s