Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A3GSV/p @ 9AFF-0021 (Strict nature reserve Bijele & Samarske stijene)

Leave a comment

Dana 26. kolovoza 2016. godine, dvojac iz Radiokluba Hrvatska Flora Fauna, Vito, 9A3GSV, i Radovan, 9A2SC, uputili su se do Strogog rezervata Bijele i Samarske stijene, 9AFF-0021, od kuda smo zadnju aktivaciju zabilježili prije više od 5 godina.
Po povratku u Zagreb, Radovan kaže:
Išli smo preko Mrkoplja dobrim makadamom preko Matića poljne, planinarske kuće Plana do reference na trinaestom kilometru od Tuka Vojnog. Uživali smo u prekrasnoj prirodi i začudo imali prelijepo vrijeme. Mikrolokacija odakle smo radili je na 1100 metara iznad mora. Nije bilo niti vruče niti prehladno i bez popratnih obada i slične gamadi. Vito je krenuo na 40m i uz solidan pile-up dogurao do nekih stotinjak veza. Ja sam nastavio CW na 40 i 30m pa dogurao do pedesetak veza. Jako mi je išao na ruku taster na lijevoj strani! Što se može kad je stol mali. Nakon toga eto opet Vite pa veza po veza i dogurali do 202. Radili smo i lijepi broj 9A stanica pogotovo CW.

Podaci o aktivaciji:
Number of QSO-s: 202
Max Activators: 4
First QSO: 26.8.2017. 8:03:00
Last QSO: 26.8.2017. 12:15:00
Total duration: 252 min

I pored ove zadnje aktivacije, ovo područje je i dalje među 15 zaštićenih područja (9AFF referenci) s kojih je održano najmanje radioveza, njih 818, te je i dalje dosta atraktivno za sudionike u 9AFF Programu.

********************************************************************************************************
Podaci o logiranju

ADIF Export from MiniLogger Ver [1.00] by 9A2SC
 Log generated on 08/26/2017 16:57:36 UTC
 <QSOs:3>202 <DATE:8:D>20170826 <ACTIVATOR:8>9A3GSV/P <REFERENCE:9>9AFF-0021 <REMARK:25>BIJELE & SAMARSKE STIJENE <EOH>

(Last 10 QSO's:)
 <BAND:3>40M <MODE:3>SSB <CALL:5>HA7NB <QSO_DATE:8:D>20170826 <TIME_ON:6>115318 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <EOR>
 <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <CALL:6>PD0RWL <QSO_DATE:8:D>20170826 <TIME_ON:6>120155 <RST_SENT:2>57 <RST_RCVD:2>55 <EOR>
 <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <CALL:5>OH3GZ <QSO_DATE:8:D>20170826 <TIME_ON:6>120456 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <EOR>
 <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <CALL:5>DF8AB <QSO_DATE:8:D>20170826 <TIME_ON:6>120519 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <EOR>
 <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <CALL:6>UA3GJM <QSO_DATE:8:D>20170826 <TIME_ON:6>120540 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <EOR>
 <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <CALL:5>ON4CB <QSO_DATE:8:D>20170826 <TIME_ON:6>120548 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <EOR>
 <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <CALL:5>UT5ZC <QSO_DATE:8:D>20170826 <TIME_ON:6>120626 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <EOR>
 <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <CALL:6>IK1GPG <QSO_DATE:8:D>20170826 <TIME_ON:6>120636 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <EOR>
 <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <CALL:5>EA2DT <QSO_DATE:8:D>20170826 <TIME_ON:6>121236 <RST_SENT:2>57 <RST_RCVD:2>52 <EOR>
 <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <CALL:6>SP1MVG <QSO_DATE:8:D>20170826 <TIME_ON:6>121549 <RST_SENT:2>55 <RST_RCVD:2>55 <EOR>
 **************************************************************************************************************

Zanimljivo:
Bijele stijene i Samarske stijene
su područje s najstrožim režimom zaštite prirode. U Hrvatskoj postoji samo još jedno područje s takvim režimom zaštite – Hajdučki i Rožanski kukovi na Velebitu. U strogom rezervatu sve je podređeno očuvanju izvorne prirode. Čak i za skupno posjećivanje s ciljem obrazovanja te za istraživanja potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva. Zbog divlje prirode, nedostupnog krškog terena s brojnim ponikvama, stijenama i kamenim tornjevima Bijele i Samarske stijene teško su prohodne izvan označenih putova, ali zapravo niti nije dozvoljeno napuštati označene putove. Upravo zbog svoje divljine i nepristupačnosti zadržale su iskonske značajke nedirnute prirode, što se duboko doimlje svakog namjernika.

Flora: runolist (Leontopodium alpinum), stijenjarski šaš (Carex rupestris), austrijski divokozjak (Doronicum austriacum), siva ljepika (Adenostyles alliariae), ljubičasti mliječ (Cicerbita alpina), planinski kotrljan (Eryngium alpinum), brojne šumske vrste bilja, paprati, mahovine…
Fauna: medvjed (Ursus arctos) i brojni drugi šumski sisavci, troprsti djetlić (Picoides tridactylus), crna žuna (Dryocopus martius), sova ušara (Bubo bubo), planinska gušterica (Lacerta vivipara), velebitska gušterica (Iberolacerta horvathi), crni daždevnjak (Salamnadra atra), bogatstvo beskralješnjaka Vegetacija: mješovita bukovo-jelova šuma, šuma jele na kamenim blokovima, vegetacija stijena i visokih zeleni („planinski vrtići“).

http://web.hamradio.hr/9aff/9AFF-021_Bijele_Samarske/bijele_samarske.htm

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s