Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A2GA/p @ 9AFF-0013 (SOTA 9A/ZH-019)

Leave a comment

Zlatnica brijeg, 9A/ZH-019; 9AFF-0013. (photo by 9A5YY)

Član Radiokluba HFF, Boris, 9A2GA, poslao nam je log s njegove SOTA aktivacije Zlatnica brijega, 9A/ZH-019, lokacije smještene unutar Parka prirode Medvednica, 9AFF-0013. Boris kaže:

Evo, danas sam aktivirao SOTA referencu 9A/ZH-019 Zlatnica brijeg na Medvednici, … nakon 50 minuta planinarenja bio sam na lokaciji, …  QRV samo na 145MHz FM sa 150mW output-a, napajanje powerbank od mobitela sa home-made step up napajanjem za 8V, … antena HB9CV u vertikali na nosaču od štapa za planinarenje + dodatak fibera…

 

Dakle, Boris se vratio u 9A tako da će, kako on kaže, “biti uskoro i 9AFF aktivacija s moje strane”.

 

 

SOTA podaci su sljedeći:

Summit Information for 9A/ZH-019
Zlatnica brijeg – 592m, 2 points
Association: Croatia;  Region: Zapadna Hrvatska (West Croatia)
Latitude: 45 51 44 N, Longitude: 15 52 0 E

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s