Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A8GHJ @ 9AFF-0046 (Special ornithological reserve Palud – Palù)

Leave a comment

Eva & Herbert

Dana 22. rujna 2017. godine, članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna, Eva, OE7EVI, Herbert, 9A8GHJ (OE7GHJ) i Franjo, 9A2MF aktivirali su Posebni ornitološki rezervat “Palud-Palu”, 9AFF-0046. Od 2010. godine do danas, bio je to 12. posjet hrvatskih i inozemnih radioamatera, odnosno, 8. posjet članova Radiokluba Hrvatska Flora Fauna. S obzirom na pravila Godišnjeg Flora Fauna programa, kojeg kao aktivnost ekološko-odgojnog karaktera Radioklub HFF provodi u suradnji i potporu Hrvatskih voda, svaka radioamaterska aktivnost (promidžbene radioamaterske aktivnosti kroz održavanje radioveza) posebno se vrednuje. To je prirodna depresija u neposrednoj blizini mora, koja se, zbog pritjecanja vode s okolnih brda i zaravni i iz izvora na sjevernoj strani, pretvorila u močvaru. Početkom prošlog stoljeća prokopan je 200 m dugačak kanal do mora da bi se povećao salinitet vode u močvari i time onemogućilo razvijanje ličinki komaraca koji su bili prijenosnici malarije. Spajanjem močvare i mora ovdje su se našli novi stanovnici kao što su jegulje, cipli, vodene kornjače i oko 220 vrsta ptica. Do sada su iz navedenog područja održane 2482 radioveze s radioamaterima širom svijeta a zadnja aktivnost je bila 13. svibnja 2016. godine. Uzimajućí u obzir da su zadnjih mjeseci uvjeti za rasprostiranje elektromagnetskih valova izrazito loši, ovaj puta, ekipa je u kratkom vremenu ipak održala 250 radioveza s radioamaterima koji su željno očekivali ovu, putem radioamaterskih internetskih biltena, najavljenu aktivnost. Podsjetimo, a to je preporuka i ostalim radioamaterima, da su članovi RK HFF najavili svoju aktivnost i Javnoj ustanovi koja skrbi o ovom izuzetno značajnom lokalitetu, odnosno Natura Histrici, ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije.

Evo i tehničkih podataka koje je izbacio robot na serveru RK HFF:
Number of QSO-s: 250
Max Activators: 5
First QSO: 22.9.2017. 7:23:00
Last QSO: 22.9.2017. 13:45:00
Total duration: 382 min

 

Dobro je znati:

“Palud-Palu” je proglašen zaštićenim područjem 2001. godine. Površina lokaliteta je 219 hektara.

Prirodni fenomen: Brakična močvara sa zanimljivom florom i vegetacijom, među kojima se ističe nekoliko rijetkih biljnih vrsta. Područje se odlikuje raznolikošću i bogatstvom ornitofaune, a naročito ptica močvarica u vrijeme gniježđenja, zimovanja i migracijskih kretanja. Pedološki, mikroklimatski, hidrološki i dr. čimbenici uvjetuju visoku bioraznolikost.

AKTIVNOSTI: Od 1999. godine ustanova provodi kontinuirani cjelodnevni nadzor područja, pojačan tijekom ljetnih mjeseci, čime je dosadašnja čovjekova aktivnost svedena na minimum (kampiranje, bespravna gradnja, uznemiravanje ornitofaune). Provode se akcije čišćenja, reguliran je redoviti odvoz smeća te promet motornim vozilima (zabrana prometovanja unutar I zone zaštite). Dosadašnja su istraživanja ukazala na različitost i bogatstvo prisutne ornitofaune.

Broj evidentiranih ptičjih vrsta: 220 (veljača, 2010.).

MJERE ZAŠTITE: Unutar područja pod zaštitom nisu dozvoljene radnje koje mogu ugroziti temeljni prirodni fenomen područja, a posebno:

1. odvijanje prometa motornim vozilima na užem području močvare, unutar biciklističke staze;
2. odlaganje bilo kakvog otpadnog materijala unutar granica zaštite;
3. komercijalne djelatnosti koje mogu negativno mijenjati pedološke, mikroklimatske, hidrološke ili druge uvijete koje uvjetuju biološku raznolikost i bogatstvo ornitofaune, te biljnih i močvarnih zajednica.
(Izvor: web stranica JU Natura Histrica)

 

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s