Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A6TT/p @ 9AFF-0058 (Special forest reserve Dundo, IOTA EU-136, CI-096)

Leave a comment

20170921

Član RK HFF, Ivan, 9A6TT (ex 9A5RPZ) opet se našao na Rabu. Za pravog radioamatera je šteta propustiti priliku te se ne pojaviti u eteru…
Po povratku u Zagreb, Ivan kaže:

“Kako su me poslovne obveze, dana 21. rujna 2017.,  opet odvele na otok Rab tako sam iskoristio priliku da aktiviram šumu Dundo, posebni rezervat šumske vegetacije a ujedno je to bila i aktivacija IOCE (CI-096) i IOTE (EU-136). Lijepo vrijeme i solidne propagacije učinile su ovu aktivaciju jako zanimljivom. Počeo sam raditi nešto prije 17 sati lokalnog vremena na 40m. Išlo jako dobro, nešto lošije 9A  (jedva sam ih čuo al’ sam ih čuo ipak isto tako i oni mene) a ostatak Europe odlično. Tako je već na 40m, u prvih sat vremena, bilo veza u logu da je aktivacija uspjela. Na 20m je išlo jako loše, u nekih pola sata jedva 10ak veza, iako sam bio spotiran na clusteru. Nakon kratke pauze odlučio sam da ću se još jednom vratiti na 40m i to se pokazalo kao pravi pogodak. Konstantni pile-up da sam na kraju već bio prisiljen smanjiti snagu na 10W zato sto je već počeo padati mrak al’ i dalje mi je čujnost bila jako dobra, s raportima 59+20dB.

Sve skupa se nakupilo nešto preko 200 veza, u nešto više od 2 sata rada, što me izuzetno veseli jer je bila prava uživancija za raditi.”

 

Dobro je znati nešto o tom zaštićenom području:

Na šumovitom poluotoku Kalifront koji se proteže na jugozapadnom dijelu otoka Raba, smještena je od nadmorske visine oko 80 metara do morske obale u uvali Kristofor, iznimna prirodna vrijednost otoka Raba – šuma Dundo ili Dundovo, kako je nazivaju Rabljani. Ona ima zanimljivu i bogatu šumarsku i zaštitarsku prošlost i često se, ne bez razloga, spominjala kao jedna od najljepših i najočuvanijih šuma hrasta crnike na Sredozemlju.

Šuma Dundo može se uvrstiti u primjere najljepše očuvanih šuma crnike na Sredozemlju. Ima vjerojatno najdužu tradiciju nastojanja oko zaštite i očuvanja šuma na danas uglavnom ogoljelim jadranskim otocima. To je šumski objekt na kome će, nadamo se, još dugo učiti generacije šumara i prirodoslovaca svake vrste, a ljubitelj prirode moći će uživati u iskonskom svijetu sredozemnih šuma.

Flora: hrast crnika (Quercus ilex), crni jasen (Fraxinus ornus), zelenika (Phillyrea latifolia), veliki vrijes (Erica arborea), tršlja (Pistacia lentiscus), planika (Arbutus unedo), mirta (Myrtus communis), lemprika (Viburnum tinus), primorska ciklama (Cyclamen repandum), povijuše – tetivika (Smilax aspera), vazdazelena ruža (Rosa sempervirens), šparuga (Asparagus acutifolius) i bljušt (Tamus communis).

Fauna: ćuk (Athene noctua), šumski miš (Apodemus flavicollis).

Do šume Dundo se može stići asfaltnom cestom iz Raba preko Sv. Eufemije, a do nje vodi i zanimljiva pješačka staza što ju je projektirao inž. Ante Premužić. Nažalost, velika potencijalna turistička vrijednost šume Dundo nije zasad još dovoljno vrednovana, iako je u turističke itinerare otoka Raba uvrštena pješačka šetnica po Kalifrontu.

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s