Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A8GHJ & OE7EVI @ 9AFF-0030 (Special marine reserve)

Leave a comment

Herbert, 9A8GHJ (aka OE7GHJ) & xyl Eva, OE7EVI

I dok je Boris, 9A2GA, danas, 5. listopada 2017. godine istraživao SOTA vrhove, druga dva člana Radiokluba Hrvatska Flora Fauna, Herbert, 9A8GHJ (aka OE7GHJ) i xyl Eva, OE7EVI, skoknuli su do Posebnog rezervata u moru, Limskog zaljeva, 9AFF-0030, te nam se od tamo javili. Radili su SSB i sa sve popularnijom vrstom rada, FT8, te načinili lijepih 170 veza. Evo njihove statistike:

Number of QSO-s: 170
Max Activators: 3
First QSO: 5.10.2017. 7:56:00
Last QSO: 5.10.2017. 11:40:00
Total duration: 224 min

Za one koji žele znati više:

Limski zaljev predstavlja potopljenu kanjonsku dolinu u kršu, stvorenu u jurskim vapnencima. Dugačak je oko 10 km, prosječne širine oko 600 m, a najveća dubina je na ulazu i iznosi 33 metra. Zbog posebnih svojstava morske sredine koja daje uvjete za život obilja morske flore i faune, more i podmorje Limskog zaljeva proglašeno je 1980. godine specijalnim rezervatom u moru. Posebna značajka je bogatstvo kvalitetnih vrsta riba koje u Limski zaljev dolaze na mrijest i zimovanje. Zbog mnogih podmorskih izvora (vrulja) u zaljevu, more je smanjenog saliniteta, a u samom vrhu gotovo da je slatko. Salinitet varira kako s godišnjim dobom, tako i s dubinom.

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s