Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“


Leave a comment

TV Karlovac: Hams and preservation of nature

The evening news of TV Karlovac: 
Hams (Radio Amateurs) and preservation of nature
Radio amateri i očuvanje prirode

November 30, 2017, 20.15h
(screentshots)

Advertisements


Leave a comment

Hams (Radio Amateurs) and preservation of nature

Portal TV Trend (Karlovac), 30.11.2017.

Radio amateri i čuvanje prirode

“Više o radio amaterizmu, a posebno o njihovom doprinosu očuvanju prirode kroz program Hrvatska flora i fauna moglo se čuti na predavanju u Gradskoj knjižnici “Ivana Gorana Kovačića”. Organizator je Radio klub Karlovac, a gosti predavači došli su iz zagrebačkog Radio kluba Flora Fauna.

Bila je ovo prilika da se karlovačkoj javnosti približi jedna trenutno vrlo popularnu aktivnost radio amatera u Europi i svijetu. Radio klub Flora Fauna iz Zagreba pokrenuo je program “Hrvatska flora i fauna” kroz koji su se povezali s institucijama koje se bave zaštitom prirode. Cilj je potaknuti inozemne radio amatere da dolaze u Hrvatsku.

U tome im se pridružio i Radio klub Karlovac. U okviru navedenog programa je najuspješniji pa se s ponosom i zadovoljstvom potrudio osigurati sve potrebno kako bi organizirali ovaj događaj.

Važnost doprinosa radio amaterizma posebno je potrebno predstaviti mlađim generacijama kako bi se sačuvao i razvijao u budućnosti.”


Leave a comment

Presentation of the program Croatian Flora Fauna in Radio Club Brdovec

Predstavljanje Programa Hrvatska Flora Fauna
u Radioklubu Brdovec

Na poziv članova Radiokluba Brdovec, 9A6B, 9A1CBA (a najviše je “kriv” tajnik Kluba, Jelčić Željko – Chip, 9A5JA),  u njihovim je prostorijama dana 15. studenoga 2017, predstavljen program Hrvatska Flora Fauna. U prezentaciji je sudjelovao jedan od utemeljitelja tog Programa, odnosno, predsjednik RK HFF,  Emir, 9A6AA.

Croatia without mines! Thanks to dreamstime for this beautiful picture!

Kroz prezentaciju u PowerPointu (44 slajda!) u potankostima je objašnjen početak, odnosno, stvaranje 9AFF programa, te izražena zahvala jednom od utemeljitelja Dakiju, 9A2WJ (SK), koji je u stvari i inicirao pokretanje cijelog kotača zvanog 9AFF Program. Tada su se na popisu zaštićenih područja (prvotni WFF program vodili ruski radioamateri) nalazili samo hrvatski nacionalni parkovi, dok su ostali entiteti imali i druga područja. Dakijevu inicijativu prihvatili su Franjo, 9A2MF i Emir, 9A6AA, te zatvorili jednu zanimljivu priču. Danas je objašnjena i procedura proglašenja zaštićenih područja involviranih u 9AFF (a ujedno i u World Wide Flora Fauna) program. Obrađen je postupak slanja logova kao i onaj apliciranja lovaca i aktivatora za jedan od brojnih stupnjeva hrvatskih 9AFF diploma. Istaknuta je prednost uporabe FLE (Fast Log Entry) programa za logiranje, kojega koristi sve veći broj operatora (aktivatora) tijekom i nakon aktivacije. Predsjednik RK HFF je iskoristio prigodu te naglasio da se bez potpore zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu ni sport, poglavito u prvim godinama, 9AFF program ne bi tako visoko kotirao među našim i inozemnim radioamaterima. Solidna promidžba i nastupanje na međunarodnim sajmovima, rezultirali su izuzetnim zanimanjem operatora iz susjednih zemalja pa tako i njihovim izravnim sudjelovanjem u aktivnostima u Hrvatskoj. Isto tako, zahvalio se i Hrvatskim vodama koje podupiru Godišnje (Annual Contest) Flora Fauna natjecanje u kojem se posebno valoriziraju područja koja sadrže vodu u nekom od njenih pojavnih oblika. Predsjednik RK HFF se posebno zahvalio Radovanu, 9A2SC, koji je u drugoj fazi razvoja 9AFF Programa njegovu IT komponentu podigao na zavidan nivo. Naime, svi zahtjevi se šalju ispunjavanjem on-line obrasca a administratori (9A2MF i 9A6AA) odgovaraju slanjem diploma u pdf obliku preko aplikacije iz svoga računala odnosno pametnog mobitela. Nerijetko od slanja zahtjeva do primitka diplome ne prođe niti jedna minuta. Naglašeno je da voditelji 9AFF programa imaju izuzetno dobru suradnju s javnim ustanovama koje skrbe o pojedinim zaštićenim područjima te po potrebu kontaktiraju odgovorne prije odlaska na teren. Razgovarano je i o tome koje bi područja mogli uskoro aktivirati članovi Radiokluba Brdovec. Zbog njegove blizine nametnulo se Posebni ornitološki rezervat Strmec-Sava, 9AFF-0079 o kojem skrbi JU Zeleni prsten Zagrebačke županije. Moguće je da na to zaštićeno područje u aktivaciju zajedno uskoro pođu članovi RK Brdovec i RK HFF.

Ugodno druženje je trajalo više od 2,5 sata!


Leave a comment

9A2MF/p @ 9AFF-0053 (Special forest reserve Novakuša)

Članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna, xyl Anica (9A7SSY), Franjo (9A2MF) i Emir (9A6AA), aktivirali su dana 4. studenoga 2017 Posebni rezervat šumske vegetacije Novakuša, 9AFF-0053. Prohladno jutro (6°C) s maglom nije baš obećavalo uspješnu aktivnost. Vidljivost je bila tako loša da je prvi dio ekipe, kao prethodnica, promašio skretanje za to područje. Tome je kumovala i stara kuća (kod koje se inače do sada skretalo) a koje više tamo nema… Izlaskom iz Škrinjara, greška je uočena i ubrzo ispravljena. Lokacija za rad je obojena svim mogućim jesenjim bojama te odisala mirnoćom. Jedino što se moglo čuti bilo je lišće koje je padalo na suhu podlogu prekrivenu tepihom od – lišća. 

Mrka trubača (Craterellus cornucopioides)

Rađeno je pod oznakom 9A2MF/p na 40 i 20m SSB. Mada je najavljen i rad na CW-u, nekompatibilnost tehnike nas je spriječio u tome. Iako je u to vrijeme trajalo ukrajinsko natjecanje, održano je 209 radioveza. Hvala Zlatku, 9A5HZ, koji je preko odgovornih u Šumariji Vrbovec dogovorio da rampa na ulazu u šumu Novakuša bude otvorena. Hvala mu što nas je i posjetio.

Nakon što je pomogla oko podizanja antena i postavljanja setup-a, Anica se prošetala izvan zaštićenog područja te sakupila zanimljivu količinu mrkih trubača (Craterellus cornucopioides). Tu i tamo pojavila se i pokoja krasnica sumnjive kvalitete.

9A2MF/p @ 9AFF-0053 stats
9AFF database:
Number of QSO-s: 209

Max Activators: 4
First QSO: 4.11.2017. 10:25:00
Last QSO: 4.11.2017. 13:24:00
Total duration: 179 min

WWFF database:
Uploading Log #49187…
[OK] EOH detected
End of File… 209 of 209 QSOs valid.
[OK] Log #49187 complete!

Potankosti:

Područje pripada općini Gradec, a o njemu skrbi Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije. Cijela šuma Novakuša je pod upravom Hrvatskih šuma, podružnica Bjelovar (GJ Novakuša-Šikava), Šumarija Vrbovec a pod režimom zaštite su od 1982. godine odjeli 25-f i 29-c2 (stara izmjera 42f i 46c2), površine 2,28 ha, koji i spadaju u Posebni rezervat šumske vegetacije Novakuša, 9AFF-0053. Prirodna vrijednost očituje se u izvornoj sastojini hrasta lužnjaka i običnog graba starosti više od 160 godina.