Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Presentation of the program Croatian Flora Fauna in Radio Club Brdovec

Leave a comment

Predstavljanje Programa Hrvatska Flora Fauna
u Radioklubu Brdovec

Na poziv članova Radiokluba Brdovec, 9A6B, 9A1CBA (a najviše je “kriv” tajnik Kluba, Jelčić Željko – Chip, 9A5JA),  u njihovim je prostorijama dana 15. studenoga 2017, predstavljen program Hrvatska Flora Fauna. U prezentaciji je sudjelovao jedan od utemeljitelja tog Programa, odnosno, predsjednik RK HFF,  Emir, 9A6AA.

Croatia without mines! Thanks to dreamstime for this beautiful picture!

Kroz prezentaciju u PowerPointu (44 slajda!) u potankostima je objašnjen početak, odnosno, stvaranje 9AFF programa, te izražena zahvala jednom od utemeljitelja Dakiju, 9A2WJ (SK), koji je u stvari i inicirao pokretanje cijelog kotača zvanog 9AFF Program. Tada su se na popisu zaštićenih područja (prvotni WFF program vodili ruski radioamateri) nalazili samo hrvatski nacionalni parkovi, dok su ostali entiteti imali i druga područja. Dakijevu inicijativu prihvatili su Franjo, 9A2MF i Emir, 9A6AA, te zatvorili jednu zanimljivu priču. Danas je objašnjena i procedura proglašenja zaštićenih područja involviranih u 9AFF (a ujedno i u World Wide Flora Fauna) program. Obrađen je postupak slanja logova kao i onaj apliciranja lovaca i aktivatora za jedan od brojnih stupnjeva hrvatskih 9AFF diploma. Istaknuta je prednost uporabe FLE (Fast Log Entry) programa za logiranje, kojega koristi sve veći broj operatora (aktivatora) tijekom i nakon aktivacije. Predsjednik RK HFF je iskoristio prigodu te naglasio da se bez potpore zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu ni sport, poglavito u prvim godinama, 9AFF program ne bi tako visoko kotirao među našim i inozemnim radioamaterima. Solidna promidžba i nastupanje na međunarodnim sajmovima, rezultirali su izuzetnim zanimanjem operatora iz susjednih zemalja pa tako i njihovim izravnim sudjelovanjem u aktivnostima u Hrvatskoj. Isto tako, zahvalio se i Hrvatskim vodama koje podupiru Godišnje (Annual Contest) Flora Fauna natjecanje u kojem se posebno valoriziraju područja koja sadrže vodu u nekom od njenih pojavnih oblika. Predsjednik RK HFF se posebno zahvalio Radovanu, 9A2SC, koji je u drugoj fazi razvoja 9AFF Programa njegovu IT komponentu podigao na zavidan nivo. Naime, svi zahtjevi se šalju ispunjavanjem on-line obrasca a administratori (9A2MF i 9A6AA) odgovaraju slanjem diploma u pdf obliku preko aplikacije iz svoga računala odnosno pametnog mobitela. Nerijetko od slanja zahtjeva do primitka diplome ne prođe niti jedna minuta. Naglašeno je da voditelji 9AFF programa imaju izuzetno dobru suradnju s javnim ustanovama koje skrbe o pojedinim zaštićenim područjima te po potrebu kontaktiraju odgovorne prije odlaska na teren. Razgovarano je i o tome koje bi područja mogli uskoro aktivirati članovi Radiokluba Brdovec. Zbog njegove blizine nametnulo se Posebni ornitološki rezervat Strmec-Sava, 9AFF-0079 o kojem skrbi JU Zeleni prsten Zagrebačke županije. Moguće je da na to zaštićeno područje u aktivaciju zajedno uskoro pođu članovi RK Brdovec i RK HFF.

Ugodno druženje je trajalo više od 2,5 sata!

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s