Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Hams (Radio Amateurs) and preservation of nature

Leave a comment

Portal TV Trend (Karlovac), 30.11.2017.

Radio amateri i čuvanje prirode

“Više o radio amaterizmu, a posebno o njihovom doprinosu očuvanju prirode kroz program Hrvatska flora i fauna moglo se čuti na predavanju u Gradskoj knjižnici “Ivana Gorana Kovačića”. Organizator je Radio klub Karlovac, a gosti predavači došli su iz zagrebačkog Radio kluba Flora Fauna.

Bila je ovo prilika da se karlovačkoj javnosti približi jedna trenutno vrlo popularnu aktivnost radio amatera u Europi i svijetu. Radio klub Flora Fauna iz Zagreba pokrenuo je program “Hrvatska flora i fauna” kroz koji su se povezali s institucijama koje se bave zaštitom prirode. Cilj je potaknuti inozemne radio amatere da dolaze u Hrvatsku.

U tome im se pridružio i Radio klub Karlovac. U okviru navedenog programa je najuspješniji pa se s ponosom i zadovoljstvom potrudio osigurati sve potrebno kako bi organizirali ovaj događaj.

Važnost doprinosa radio amaterizma posebno je potrebno predstaviti mlađim generacijama kako bi se sačuvao i razvijao u budućnosti.”

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s