Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Članovi RKHFF u OŠ “Retkovec” (XIII)

Leave a comment

4.4.2018.
Zadnji je dan priprema za 60. natjecanje mladih tehničara koje će za 5 dana započeti u Poreču. Benjamin sluša zadnje naputke svoga mentora Ivice Vrbanovića, 9A2HW, člana Radiokluba Hrvatska Flora Fauna te se posvećuje lemljenju elektroničkih elemenata.

Spremna je oprema koju je organizator zatražio: pribor za tehničko crtanje, radijske postaje PMR 446, vakuumska pumpica za odlemljivanje, kliješta za skidanje izolacije, produžni kabel za gradsku mrežu, sjekača kliješta, pinceta, ključ viličasti 9 mm, odvijač križni (manji). Tu su i goniometri. Jedan je za pričuvu. Nabavljeni su prije nekoliko godina sredstvima koje je Klub dobio od zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje i šport. Tu je i znojnik. Mentor misli na sve. Benjamin je osposobljen za samostalni rad pa se očekuje dobar rezultat. Konačno, neka pobijedi bolji…
Vikend služi za odmor jer svi natjecatelji i njihovi mentori trebaju biti u ponedjeljak, 9. travnja ispred Velesajma…

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s