Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A8GHJ/p @ 9AFF-0030 (Posebni prirodni rezervat u moru, Limski kanal)

Leave a comment

28.5.2018.

Član Radikluba HFF, Herbert, 9A8GHJ (aka OE7GHJ) opet je proveo 2,5 sata na području Posebnog prirodnog rezervata u moru, Limskom zaljevu, 9AFF-0030.

Log je u 9AFF bazi podataka, a radioamaterska statistika ovaj puta kaže:

Number of QSO-s: 86
Max Activators: 1
First QSO: 28.5.2018. 9:15:00
Last QSO: 28.5.2018. 11:46:00
Total duration: 151 min

O tom zaštićenom području smo već pisali, no, podsjetimo: Limski zaljev predstavlja potopljenu kanjonsku dolinu u kršu, stvorenu u jurskim vapnencima. Dugačak je oko 10 km, prosječne širine oko 600 m, a najveća dubina je na ulazu i iznosi 33 metra. Zbog posebnih svojstava morske sredine koja daje uvjete za život obilja morske flore i faune, more i podmorje Limskog zaljeva proglašeno je 1980. godine specijalnim rezervatom u moru. Posebna značajka je bogatstvo kvalitetnih vrsta riba koje u Limski zaljev dolaze na mrijest i zimovanje. Zbog mnogih podmorskih izvora (vrulja) u zaljevu, more je smanjenoga saliniteta, a u samom vrhu gotovo da je slatko. Salinitet varira kako s godišnjim dobom, tako i s dubinom…

 

 

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s