Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A8GHJ/p @ 9AFF-0030 (Special marine reserve Lim Channel)

Leave a comment

Članovi Radiokluba HFF, Herbert, 9A8GHJ (aka OE7GHJ) i njegova xyl Eva, OE7EVI, uz pomoć Franje, 9A2MF, opet su (12.12.2018.) bili aktivni iz jednog od sedam istarskih zaštićenih područja, Posebnog rezervata u moru Limskog zaljeva, 9AFF-0030. Herbert je ovdje bio prije sedam mjeseci.
Evo kratkog izvješća:

Number of QSO-s: 120
Max Activators: 2
First QSO: 12.12.2018. 11:07:00
Last QSO: 12.12.2018. 13:11:00
Total duration: 124 min
P2P contacts: 4
{band = 40M, mode = SSB, qso = 113}
{band = 20M, mode = SSB, qso = 7}

Ponovimo ono što mnogi već znaju, o čemu smo već pisali:  Limski zaljev predstavlja potopljenu kanjonsku dolinu u kršu, stvorenu u jurskim vapnencima. Dugačak je oko 10 km, prosječne širine oko 600 m, a najveća dubina je na ulazu i iznosi 33 metra. Zbog posebnih svojstava morske sredine koja daje uvjete za život obilja morske flore i faune, more i podmorje Limskog zaljeva proglašeno je 1980. godine specijalnim rezervatom u moru. Posebna značajka je bogatstvo kvalitetnih vrsta riba koje u Limski zaljev dolaze na mrijest i zimovanje. Zbog mnogih podmorskih izvora (vrulja) u zaljevu, more je smanjenoga saliniteta, a u samom vrhu gotovo da je slatko. Salinitet varira kako s godišnjim dobom, tako i s dubinom…

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s