Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A1WFF/p @ 9AFF-0090 (Special forest reserve Tusti vrh-Kremenjak)

Leave a comment

16.12.2018.
9A1WFF/p @ 9AFF-0090 (Posebni rezervat šumske vegetacije Tusti vrh-Kremenjak)

Vrba, 9A2HW, smrznutim prstima sakuplja kabel.

Vrba, 9A2HW, smrznutim prstima sakuplja kabel.

Članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna (9A2HW & 9A6AA), odlučili su aktivirati Posebni rezervat šumske vegetacije Tusti vrh-Kremenjak, 9AFF-0090. Koristili su pozivnu oznaku 9A1WFF/p. Zadnja aktivnost bila je 22.08.2015. Do sada su iz tog područja radili 9A2SC i 9A9K (2015) te 9A1C, 9A2SC i 9A3SM (2014).

Bila je to dosta teška aktivacija. Temperatura je bila oko -3°C. Naravno, cesta (makadam) je bila na dosta mjesta potpuno zaleđena tako smo se probijali uz zimske gume i jednu ljudsku snagu koja je na kritičnim mjestima gurala auto. Nerijetko je auto išao više lijevo-desno nego naprijed. A o klizanju unazad da ne govorim.

Ni prilike nisu bile dobre tako da je odrađeno samo 205 QSO. Pokušalo se i na 20m. Rezultat porazan: samo 1 QSO. Nakon 4 sata, kad čaj više nije mogao zagrijati nožne prste (da bude jasno: pili smo ga), odlučili smo prekinuti rad. Zagreb nas je dočekao suh i sunčan. Temperatura u gradu za 6° viša.

Kanite li poći na 9AFF-0090 – sačekajte proljeće.

O području: Posebni rezervat šumske vegetacije Tusti vrh-Kremenjak nalazi se u g. j. “Markuševačka gora” u odjelu 2 c i e na površini od 21,20 ha. To je rezervat šume hrasta kitnjaka s primjesom bukve starosti preko (sada već) 130 godina na podlozi zelenih škriljevaca. U blizini je planinarska staza Pilana-Bliznec-Njivice pa je područje planinarima lako dostupno.

Number of QSO-s: 205
Max Activators: 4
First QSO: 16.12.2018. 9:22:00
Last QSO: 16.12.2018. 13:01:00
Total duration: 219 min
P2P contacts: 4
{band = 40m, mode = SSB, qso = 204}
{band = 20m, mode = SSB, qso = 1}

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s