Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A2GA/p @ 9AFF-0013 (Nature park Medvednica)

Leave a comment

24.12.2018.

9A2GA/p @ 9AFF-0013 (Park prirode Medvednica, Zlatica brijeg)

Boris, 9A2GA @ 9AFF-0013

Izgleda da je ovo zadnja 9AFF aktivacija u 2018. godini, mada “nikad ne reci nikad”.
Boris je u sklopu SOTA aktivnosti radio sa Zlatnica brijega, 592m nv, QTH lokator JN75WU. Na SOTA stranici na Facebooku, Boris kaže: “Prognoza nije bila baš obećavajuća, … no ipak sam se uputio na aktivaciju. Ostavljam auto na kraju Zelene magistrale i nakon 30 minuta uspona dolazim po kiši na SOTA vrh, … odradio sam ukupno 22 QSO na 40m CW i 2m FM, … te se na brzinu spakirao i uputio nazad do auta jer je kiša bila sve jača i jača, …naravno da se poslijepodne pojavilo i Sunce na obroncima Medvednice  , … no ja sam već bio kod kuće gdje sam sa ukućanima proveo poslijepodne i Badnju večer”.

Number of QSO-s: 22
Max Activators: 0
First QSO: 24.12.2018. 8:17:00
Last QSO: 24.12.2018. 8:53:00
Total duration: 36 min
P2P contacts: 0
{ band = 2M, mode = FM, qso = 3 }
{ band = 40M, mode = CW, qso = 19 }

Foto by 9A2GA

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s