Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Croatian Summits on the Air (9A SOTA) Program

Leave a comment

Croatian SOTA Program
Hrvatski SOTA Program
12.4.2019.
9A SOTA web site is available!

http://www.9asota.sova-projekt.hr/
This database contains 50 logs and 1191 QSO’s.
There are the best SOTA chasers in Croatian SOTA Awards Program…
(5 and more 9A SOTA references, on April 13, 2019. , after January 1, 2019.)
(Rank, Call sign, nr. of  SOTA ref.)

 1. DL1FU 22
 2. IK2LEY 22
 3. EA2DT 21
 4. HB9AGH 21
 5. OK2PDT 20
 6. F5JKK 20
 7. 9A6CW 19
 8. DL3HXX 19
 9. DL8DXL 19
 10. 9A8RA 18

… and 9A SOTA activators:

 1. 9A6CW 14
 2. 9A2GA 13
 3. 9A8RA 9
 4. 9A3ST 4
 5. 9A3AKF 4
 6. 9A/S56LXN 2
 7. 9A/S57MS 2
 8. 9A5YY  1

 


Radioklub Hrvatska Flora Fauna prihvatio je od 1.1.2019. godine pokroviteljstvo te preuzeo administrativne poslove glede vođenja baze podataka održanih radioveza i izdavanje diploma u sklopu hrvatskoga radioamaterskog SOTA Programa. Prigodna mrežna stranica je u radu a biti će dostupna na:
http://9asota.sova-projekt.hr
Radi se na uploadanju logova 9A SOTA aktivatora od 1. 1. 2019. godine te kreiranju diploma koje će uskoro, oni koji imaju uvjete, moći samostalno dowloadati.

U uvodnoj stranici istaknuto je da su SOTA (Summits On The Air) program pokrenuli radioamateri iz Velike Britanije, John, G3WGV i Richard, G3CWI, potičući njime boravak radioamatera u prirodi. Slično kao i kod 9AFF programa, oni uspostavljanju veza s osvojenih planinarskih vrhova. Riječ je o vrhovima koji su uvršteni u SOTA program, odnosno, dodijeljena im je SOTA referenca. U SOTA programu, dakle, mogu sudjelovati svi radioamaterski operateri kao i prijamni radioamateri. Više o izvornom SOTA pravilima možete pronaći na sljedećoj adresi:
https://www.sota.org.uk/Joining-In/General-Rules

SOTA program omogućava osvajanje diploma aktivatorima (onima koji se penju na planinarske vrhove i ostvaruju veze s njih) i lovcima (onima koji se javljaju iz svoje kuće, s otvorenog ili su možda aktivatori na jednom od planinarskih vrhova). U SOTA program je uključeno skoro stotinu zemalja.
U Hrvatskoj je SOTA program zaživio 1. studenoga 2015. godine. Sadašnji 9A SOTA Manager, Boris, 9A2GA, preuzeo je vođenje ovog programa 4. srpnja 2018. godine. Od tada je živnula SOTA aktivnost u Hrvatskoj i od strane naših radioamatera. I svaki od trenutačno 507 9A SOTA vrhova donosi određeni broj bodova i aktivatoru i lovcu (u sklopu svjetskog SOTA Programa) a broj bodova određen je prema nadmorskoj visini samoga planinarskog vrha. 

Hrvatski SOTA vrhovi su smješteni u 5 područja: zapadna, istočna, gorska, primorska i dalmatinska Hrvatska.
Gornja podjela vidljiva je ovdje kao i pojedini “područni manageri”

Code Region Region Manager Summits
DH
Dalmatinska Hrvatska
(Dalmatian Croatia)
Ivica, 9A6CW
172
GH
Gorska Hrvatska
(Mountainous Croatia)
Boris, 9A2GA
213
IH
Istočna Hrvatska
(East Croatia)
Boris, 9A2GA
12
PH
Primorska Hrvatska
(Coastal Croatia)
Branko, 9A3ST
61
ZH
Zapadna Hrvatska
(West Croatia)
Neven, 9A5YY
49

Evo i uvjeta za osvajanje pojedinog stupnja 9A SOTA priznanja:
(Vrijede veze nakon 1. 1. 2019. godine.)

Honour Roll … 450 …… 400
Platinum …….. 400 …… 300
Gold ……………. 300 …… 250
Silver ………….. 200 ……. 200
Bronze ………… 160 …… 100
I class ………….. 120 …….. 75
II class …………… 80 …….. 50
III class ………….. 40 …….. 25
IV class ………….. 20 …….. 10
Desno od stupnja priznanja naveden je broj različitih 9A SOTA vrhova koje je potrebno odraditi, odnosno aktivirati za pojedini stupanj 9A SOTA priznanja.

Dva puta godišnje održava se 9A SOTA Activity Day, a jednom godišnje predviđen je i 9A SOTA Meeting.


Good to know :
Webmaster Guru: 9A2SC; (florafauna(at)inet.hr)
9ASOTA Manager: 9A2GA: (borislanca(at)gmail.com)
Award Manager: 9A2MF: (franjo.maticic(at)pu.t-com.hr)
Project Manager: 9A6AA: (florafauna(at)inet.hr)

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s