Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Ekspedicija “Sjeverni Velebit – 2020”

Leave a comment

9AFFlogo_small_web

Članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna boravili su od 26. do 28. lipnja 2020. na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Ideja je bila aktivirati nekoliko SOTA i 9AFF referenci koje gravitiraju toj lokaciji. 

sota-logoSmještaj je bio u planinarskom domu Zavižan, smještenom na južnoj padini vrha Vučjak (1645 m) povrh strmih livada, s vidikom na more, zavižansku kotlinu, Veliki Zavižan, Veliku Kosu i Hajdučke kukove. U ekipi su bili 9A2GA (Boris), 9A3ST (Branko), 9A3R (Rudy + xyl), 9A5YY (Neven), 9A6CW (Ivica) i 9A6AA (Emir+ xyl).

Zahvaljujući bitnim predradnjama, ekspedicija je izuzetno uspjela. Treba odmah napomenuti da bez potpore i razumijevanja od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (gđa. Preradović, iz Uprave za zaštitu prirode) te Uprave Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (gđa. Blažević, voditeljica Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i  korištenja), plan ne bi bio ostvariv.106223844_10217635223935236_1257276806482462410_o

S obzirom na to da je u planu bila aktivacije Velikog i Malog Rajinca, koji se nalaze u Parku prirode Velebit (9AFF-0018), dakle, izvan Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (9AFF-0008), dogovoreno je da se dečkima skrati naporno pješačenje do točke uspona prema Rajincu (9A2GA i 9A5YY), odnosno prema Hajdučkim kukovima, 9AFF-0020 (9A6CW). Lagana oprema omogućila je “sotašima” neometan uspon, no, pojedincima će te aktivacije dugo ostati u sjećanju (Neven, 9A5YY, po povratku s Velikog Rajinca: “Ponio sam samo 2 litre vode…”).

Evo pozivnih oznaka i 9AFF referenci koje su pod njima aktivirane. Svi logovi su na Sovi:

Dopuštenje bez kojeg se aktivnosti ne bi mogle ovako uspješno održati.

Dopuštenje bez kojeg se aktivnosti ne bi mogle ovako uspješno održati.

9A5YY –  9AFF-0018
9A5YY –  9AFF-0100
9A2GA/p –  9AFF-0018
9A2GA/p –  9AFF-0099
9A2GA/p –  9AFF-0100
9A6CW/p –  9AFF-0020
9A3R/p –  9AFF-0099
9A3R/p –  9AFF-0100
9A1WFF/p –  9AFF-0020
9A1WFF/p –  9AFF-0100
9A3ST/p –  9AFF-0008

9A3ST/P –  9AFF-0100
9A3ST/P –  9AFF-0018

Treba li naglasiti da su dečki i cure po okončanju akcije pokupili i sa sobom ponijeli sve smeće (konzerve, plastične čaše i ostalo)? To se podrazumijeva.

Evo nekoliko rečenica Borisa, 9A2GA, koje će dosta lijepo opisati združenu akciju “Sjeverni Velebit 2020”, s naglaskom na SOTA aktivnost.:

“Po završetku SOTA Ekspedicije 26-28.06.2020 ovime se želim posebno zahvaliti svima SOTA-šima koji su sudjelovali kao aktivatori: 9A6CW, 9A3ST, 9A5YY, zahvaljujem i aktivatorima 9AFF referenci: 9A6AA i 9A3R te našem Radioklubu Hrvatska Flora Fauna, 9A1WFF, na pruženoj logističkoj potpori.
Poslužilo nas je lijepo vrijeme, te smo se trudili aktivirati što veći broj SOTA referenci, … aktivirani su po prvi put Hajdučki Kuk i Veliki vrh, uslijedilo je aktiviranje vrhova Veliki Zavižan, Mali i Veliki Rajinac te Prozorina, … ukupno nekoliko stotina veza, … aktivirane su i 9AFF reference: PP Velebit, NP Sjeverni Velebit, Visibaba, Hajdučki i Rožanski kukovi te zaštićeno područje V.Zavižan-Balinovac-V.Kosa.
Hvala svim lovcima koji su se trudili da nas odrade, jer smo često radili s vrhova uz skromnu snagu (5W) i u uvjetima loših propagacija.
Ujedno se zahvaljujem i upravi Nacionalnog parka Sjeverni Velebit koja nam je pružila potporu i izdala privremenu dozvolu za neometan prolaz kroz cijeli Nacionalni park Sjeverni Velebit.
Do neke sljedeće SOTA aktivacije s vrhova Sjevernog Velebita, neka nam ostane za uspomenu ova panorama s vrha Velikog Zavižana, 1676m nv.
73 de Boris 9A2GA
9A SOTA Association manager”
106243473_3187987954587208_8883088456013314745_o
Oglasio se i strastveni sotaš Ivica, 9A6CW:

“27-06-2020 Prva aktivacija 9A/PH-005 Hajdučki Kukovi 9AFF-0020 u sklopu 9A SOTA-9AFF ACTIVITY DAY. Hvala ekipi u sastavu Boris 9A2GA i Neven 9A5YY za S2S sa 9A/PH-004 Veliki Rajinac i Emiru 9A6AA (9AFF) na svestranoj i logističkoj pomoći pri ovoj aktivaciji.
73, 44 de 9a6cw”

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s