Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić

1 Comment

9.7.2020.

Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić
State award of technical culture Faust Vrančić

Radioklub Hrvatska Flora Fauna dobio je prestižno priznanje Ministarstva znanosti i obrazovanja u obliku Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2019. godinu.

Poveznicu o tome može se vidjeti ovdje gdje je dostupan cjelovit sadržaj Odluke
(Slijedi sažetak Odluke)

Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“
KLASA: 061-05/20-01/00002
URBROJ: 533-06-20-0003
Zagreb, 9. srpnja 2020. godine
Na temelju članka 39. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/93., 11/94. i 38/09.) i članka 5., 9., 10. i 12. Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“ (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ koji je imenovao Sabor Republike Hrvatske Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ (Narodne novine, broj 107/17.) u sastavu: predsjednik Odbora prof. dr. sc. Zdenko Kovačić te članovi: doc. dr. sc. Ivan Uroda, član, Vlado Lendvaj, univ. bacc., Nikola Dmitrović, prof. savjetnik, prof. dr. sc. Ante Markotić, Dubravko Diklić, dipl. ing. i akademik Željko Reiner, na sjednici održanoj 5. lipnja 2020. godine donio je

ODLUKU O DODJELI DRŽAVNE NAGRADE TEHNIČKE KULTURE „FAUST VRANČIĆ“ ZA 2019. GODINU
I.
U skladu s Pravilnikom o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“, Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ za iznimna postignuća u tehničkoj kulturi dodjeljuje za 2019. godinu 14 nagrada: jednu nagradu za životno djelo, deset godišnjih nagrada pojedincima/grupi pojedinaca i tri godišnje nagrade udrugama.
………….
Radioklubu „Hrvatska Flora Fauna“, Lastovska ul. 14, 10 000 Zagreb
——-
Sastavni dio ove odluke je obrazloženje o dodjeli Državne nagrade „Faust Vrančić“ za 2019. godinu.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Predsjednik Odbora
prof. dr. sc. Zdenko Kovačić

Obrazloženje Odluke o dodjeli Državne nagrade „Faust Vrančić“ za 2019. godinu
Odbor za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ u sastavu: predsjednik prof. dr. sc. Zdenko Kovačić te članovi doc. dr. sc. Ivan Uroda, Vlado Lendvaj, univ. bacc., Nikola Dmitrović, prof. mentor, prof. dr. sc. Ante Markotić, Dubravko Diklić, dipl. ing., akademik Željko Reiner, odlučio je da za 2019. godinu nagradu dobivaju:

—————————–

Radioklub Hrvatska Flora Fauna, Zagreb, Lastovska ul. 14
Predlagatelj: Zagrebački radioamaterski savez, Zagreb
Kratko obrazloženje: Radioklub Hrvatska Flora Fauna iz Zagreba, osnovana 2011. godine, predložena je zbog doprinosa razvoju radioamaterizma u nas i u svijetu, s posebnim naglaskom na buđenje svijesti o potrebi očuvanja prirode te međunarodnoj promidžbi tehničke kulture u RH. Dodatan razlog za to su postignuti izvrsni rezultati u domaćim radioamaterskim natjecanjima u 2019. godini. Udruga je pokrenula inovativni program Hrvatska Flora Fauna s namjerom da promotivnim radioamaterskim aktivnostima iz zaštićenih područja potiču radioamatere u zemlji i inozemstvu u udruživanju te
podizanju svijesti o skrbi za zaštićene prirodne vrijednosti, poglavito za one ugrožene. Godine 2019. u njemu je sudjelovalo 17.048 radioamatera, čime je Radioamaterski klub Hrvatska Flora Fauna postao najaktivnija takva udruga u RH. U sklopu programa do sada je izdana 3.001 diploma za radioamatere koji pod određenim uvjetima sudjeluju u ovom edukativnom programu. U suradnji s Hrvatskim vodama, Radioklub HFF pokrenuo je i Godišnji program Hrvatska flora i fauna na radiovalovima u kojem svake godine sudjeluje više od 1.800 radioamatera diljem svijeta. Uz to, članovi radiokluba rade i na Programu hrvatskih zvjezdarnica te SOTA (Summits On The Air) programu. Radioklub HFF sudjelovao je tijekom 2019. godine u hrvatskim radioamaterskim natjecanjima, i to: u natjecanju Hrvatski radioamaterski kup osvojio je 1. mjesto; u natjecanju Kup Jadrana osvojio je 1. mjesto; u natjecanju Hrvatski zimski kup osvojili su 3. mjesto. Zbog uspjeha ostvarenih u 2019. ove godine na Zagreb RadioFestu bit će im uručen Super kup, prijelazni pokal koji Hrvatski radioamaterski savez dodjeljuje najuspješnijem radioklubu u nacionalnim natjecanjima tijekom jedne godine. Radioklub HFF zauzeo je 2019. godine 2. mjesto u svjetki poznatom radioamaterskom natjecanju IOTA Contest (The islands on The Air) natjecanju. Zagrebačka zajednica tehničke kulture prepoznala je značaj i ulogu Radioamaterskog kluba Hrvatska Flora Fauna te mu 2019. godine dodijelila Nagradu Otona Kučere.

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

One thought on “Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić

  1. Pingback: Expedicija “Veli rat – Kornati” 2020 | Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s