Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

10 GODINA RK HRVATSKA FLORA FAUNA

Leave a comment

Ove godine slavimo deset godina od osnivanja kluba. Klub su osnovali 2011. godine Emir 9A6AA i Daki 9A2WJ, nažalost oboje SK. U deset godina postojanja intenzivno smo radili na očuvanju i promidžbi zaštićenih prirodnih vrijednosti kroz promotivne radioamaterske aktivnosti iz zaštićenih područja.
Klub trenutno vodi direktno ili indirektno četiri programa diploma: Hrvatska Flora Fauna 9AFF, Hrvatske zvjezdarnice 9AAO, Hrvatski nacionalni parkovi 9ANP i Hrvatski SOTA program 9A SOTA

Klub će do kraja ove godine koristiti za većinu svojih aktivnosti posebnu pozivnu oznaku 9A10FF.

Sve veze ostvarene sa postajom 9A10FF (osim veza preko zemaljskih repetitora) biti će važeće za posebno dizajniranu diplomu. Za osvojiti diplomu potrebno je odraditi najmanje 10 QSO sa postajom 9A10FF bez obzira na band i način rada.
Provjeru da li imate dovoljan broj ostvarenih veza sa postajim 9A10FF za osvajanje diplome te ujedno i pruzimanje diplome u JPG formatu ukoliko imate dovoljan broj veza, možete obaviti na slijedećoj poveznici:
http://www.9aff.sova-projekt.hr/Award2021Request

Sve veze sa postajom 9A10FF moguće je potvrditi preko: 9A QSL biroa, direct ili preko LoTW-a.

Proslavite sa nama deset godina postojanja kluba kao aktivator ili kao lovac.
Radujemo se svakoj vezi ostvarenoj na radioamaterskim valovima.

Novosti iz kluba:

Na sastanku IO Radiokluba HFF od 26.01.2021. donešena je odluka o promjeni pravila za priznavanje 9AFF aktivacije.

Osnovne promjene u pravilima za aktivatore su slijedeća:
– broj potrebnih veza sa pojedinog područja za priznavanje aktivacije umjesto 60 veza smanjuje se na 44 veze
– ukida se ograničenje rada od minimalno 60 minuta sa pojedine 9AFF reference
– ukida se dnevno ograničenje rada iz zaštićenih područja što znači da je u tijeku jednog dana moguće aktivirati više 9AFF referenci pod istom pozivnom oznakom

Podsjećamo da su na popis 9AFF referenci dodane tri nove reference koje je moguće aktivirati:

9AFF-0105Modro oko i jezero DesneSpecial ornithological reserve 


9AFF-0106KutiSpecial ornithological reserve 


9AFF-0107Ušće NeretveSpecial ornithological and ichthyological reserve 


Referencu 9AFF-0104 Dinara još nije moguće aktivirati jer se čeka odluka Hrvatskog Sabora o proglašenju Parka prirode Dinara


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s