Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

„Eco meeting summer 2022“ ERASMUS +

1 Comment

Prema planu rada kluba „Hrvatska Flora Fauna“, 9A1WFF, o obuci mladih u 2022 godini, dana 23.08.2022 godine održano je predavanje u kampu „Veli Jože“ u Savudriji pod nazivom „Osnove radioamaterske komunikacije i program Hrvatska Flora Fauna 9AFF“.
Predavanje  i prezentaciju održali su naši članovi Anica, 9A7YL i Franjo, 9A2MF a na poziv voditelja „Eco meeting summer 2022“ u okviru ERASMUS +  koje se odvija unutar EU projekta iz Francuske!

Zbog uglavnom prvog susreta mladih sa radioamaterizmom, bilo ih je potrebno objasniti što je to radioamaterizam, zašto pojedine ljude to zanima, te koje su prednosti amaterske komunikacije u slučajevima elementarnih nepogoda kada privremeno druge službe nisu u mogučnosti davati usluge.
Govorilo se o osnovnim uređajima, napajanjima, primopredajnicima te antenama. Spomenute su i druge mogučnosti rada, … preko satelita, Mjeseca te meteoritskih tragova. Uz prezentiran način rada u prirodi, mogli su vidjeti kako to funkcionira uz pomoć baterije koja se napaja putem solarnog panela, te se pritom vodi računa o uštedi energije smanjenjem snage predajnika i kratkoćom komunikacije..

Tako je napomenuto da se na taj način ostvaruju i aktivacije u zaštičenim podrućjima u raznim državama, pa tako i kod nas pod  nazivom „Hrvatska Flora Fauna 9AFF”.
Uz neke detalje takvoga rada, zainteresiranima su pokazane  slike sa aktivacija i diplome koje se mogu osvojiti radom iz zaštićenih područja.

Predavanje je bilo  potrebno obaviti na engleskom jeziku koje je nacionalni voditelj naizmjenice prevodio na francuski svojoj grupi, ukrajinci nisu zahtjevali prijevod, a za ekipu iz YU, E7 te 9A (Dalj) je prevodila voditeljica iz 9A!
Naravno, na neka direktna pitanja sam mogao i ja odgovoriti na hrvatskom.

Demonstriran im je rad fonijom, telegrafijom, uz povremeno objašnjenje na ono; „što sada priča“.
Naglašen je sve češći rad digitalnim vrstama rada, nečitljivim za naše uho.

 Nakon završetka bilo je zainteresiranih iz UR koji su 20-ak minuta još postavljali pitanja. Dobar znak.
  
Tekst i slike: Franjo 9A2MF

One thought on “„Eco meeting summer 2022“ ERASMUS +

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s