Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Novosti iz kluba: Izborna Skupština RK Hrvatska Flora Fauna 9A1WFF

Leave a comment

Dana 26.11.2022. god. održana je Izborna Skupština Radio kluba Hrvatska Flora Fauna, a odmah potom i sastanak Izvršnog odbora.

Novoizabrano vodstvo kluba je slijedeće:

  • Branko Martinčić 9A3ST, Predsjednik i Likvidator RK Hrvatska Flora Fauna
  • Ivica Vrbanović 9A2HW, Tajnik RK Hrvatska Flora Fauna i član IO
  • Franjo Matičić 9A2MF, član IO
  • Boris Lanča 9A2GA, član IO
  • Neven Mrduljaš 9A5YY, član IO

Tijekom Skupštine izglasana je i odluka o visini članarine u Radio amaterskom klubu Hrvatska Flora Fauna za 2023. godinu:


Članarina za redovne članove iznosi 12.-EUR
Članarina za redovne članove umirovljenike iznosi 10.- EUR
Članarina za redovne članove studente, učenike, nezaposlene i invalide iznosi 6.- EUR
Počasni i podupirući članovi su oslobođeni plaćanja članarine

Ovim putem obavještavamo da RK Hrvatska Flora Fauna 9A1WFF redovno provodi sve svoje planirane aktivnosti, te ima nove e-mail adrese:

9a1wff@9a1wff.eu – za sve informacije i obavijesti o radu kluba

logs@9a1wff.eu – za upload logova sa 9AFF, 9A SOTA i 9AAO aktivacija

Još neko vrijeme će biti aktivne i dosadašnje e-mail adrese.

73 de Branko 9A3ST & Boris 9A2GALeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s