Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

About

Radioklub Hrvatska Flora Fauna 
Radio Club Croatian Flora Fauna

Club e-mail: 9a1wff@9a1wff.eu

Please send logs in ADI format from your 9AFF / 9A SOTA / 9ANP / 9AAO activations
on our e-mail:  logs@9a1wff.eu

9AFF Program and Radio Club Management:

9A3ST, Branko (9AFF Program Manager & Radio Club President)

9A2HW, Ivica (Secretary)

9A2GA, Boris (9A SOTA & 9AAO Manager)
9A2MF, Franjo (9AFF & 9ANP Award & QSL Manager)
9A5YY, Neven (QSL bureau support)

Radioklub HFF
Zagrebačka banka, SWIFT ZABAHR2X
IBAN HR8223600001102191367
OIB 35491165990

***********************************************************************

Dobro je znati da Statut Radiokluba HFF, čl. 13. kaže:

“Član Radiokluba HFF može biti:

– redoviti
podupirući
– počasni

Redovitim članom Udruge može postati svaki građanin, sukladno Statutu Udruge i temeljem njegovog prihvaćanja.

Podupirući član podržava ciljeve i djelovanje udruge materijalno, nematerijalno i financijski pomaže Udrugu i ima jednaka prava kao i redoviti član osim prava da bira i bude izabran u tijela Udruge. Proglašava ga Izvršni odbor Udruge.

Počasnim članom može bit proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Udruge i tehničke kulture u cjelini. Počasnoga člana proglašava Skupština Udruge na temelju njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora.”

*** ČLANARINA 2023. GODINA ***

Godišnja članarina za redovnog člana je 12,00 EUR

Godišnja članarina za redovnog člana umirovljenik je 10,00 EUR

Godišnja članarina za redovnog člana učenik/student/nezaposlen/invalid  je 6,00 EUR

Počasni i podupirući članovi su oslobođeni plaćanja članarine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s