Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“


2 Comments

Radio Club CFF @ Fiera Montichiari 2019

Radioklub HFF (Hrvatska Flora Fauna) na Sajmu Montichiari 2019
9./10.3.2019.

Zahvaljujući članovima Radiokluba “Hrvatska Flora Fauna” koji su ujedno članovi i Radiokluba “Colli Berici”, Stefanu (IU3EIF, aka 9A3EIF) i supruzi  Suzani (Sovizzo, Vicenza), trojica članova našega Kluba, Franjo (9A2MF), Ivica (9A2HW)Emir (9A6AA) boravili su tri dana u Italiji. Povod je bio sajam elektronike (Fiera) u Montichiariju, stotinjak kilometara zapadno od Sovizza. Pretpostavljate: baza nam je bio dom Suzane i Stefana.

Iz Zagreba je dvojac krenuo prema Brtonigli, prenoćio kod Franje (hvala i Anici, 9A7SSY, na gostoprimstvu), te se ujutro sva trojica uputili u Sovizzo. U subotu i nedjelju 9. i 10. ožujka, Stefano nas je vozio do Sajma na kojem smo, na štandu koji nas je čekao, kao jedna od 26 udruga, predstavili klupske aktivnosti.

Bila je to prilika susresti stare prijatelje ali i upoznati nove. Posebno nam je drago što smo sreli nove članove Radiokluba “Colli Berici” koji su izrazili želju da postanu i naši članovi. Nadamo se da će se Stefano i Suzana sa svojim talijanskim članovima nazočiti našem RadioFestu koji će se održati početkom lipnja na zagrebačkom Jarunu. Poželjeli smo im dobrodošlicu. Naš domaćin, Radioklub Colli Berici pohvalio se svojim članovima: Giovanni, IU3LWH, Flavio, IU3LWK, Alberto, IU3GNS, Leonardo, IU3ITY, Enrico, IU3LWI, Sabrina, IU3LWS…Ugodno smo se družili i s članovima Unione Radioamatori Italiani (URI) koje je predvodila Erica, IZ0EIK (aka 9A8ARS) te Mediterraneo Dx Club (MDXC) s Antoniom, IZ8CCW (aka 9A8MDC) i Paolom, IW2ETR. Ugodno je bilo sresti starog znanca Maura, I2JQJ, urednika vrlo popularnog 425 DX News biltena, koji je duboko involviran u DXCC i IOTA programe… kao i Pietra, IV3EHHkojeg znamo kao jednog od odgovornih za održavanje Fiere u Pordenoneu gdje su članovi RK HFF često nastupali. Za savjet, koji uređaj kupiti, došli su nam mladi Francesco, IU3MDG, i Lorenzo, IU3MAF. Nitko sretniji od Francesca kada smo mu savjetovali kako da odmah provjeri ispravnost TS-440 kojeg je povoljno nabavio. Članovi kluba skauta, koji u svome programu imaju i održavanje radioveza i učenje Morzovih znakova, bili su oduševljeni našim ARDF odašiljačima, koje smo za ovu prigodu napravili a koje bi i oni u svome radu mogli koristiti za obuku mladih.

Teško je nabrojati sve osobe s kojima smo se susreli na našem štandu. Hrvatski stijeg plijenio je pozornost mnogih jer smo bili jedina udruga iz Hrvatske. Talijani koji tijekom ljeta gravitiraju najčešće Istri, zanimali su se za radioperatorski rad od tamo. Ove godine bili smo bez naših turističkih prospekata, jer ih i nismo željeli ponijeti i tako bez naknade raditi posao onih brojnih koji su za to plaćeni u Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ). No, teško nam je palo što ta ustanova nije mogla osigurati stotinjak zemljovida Hrvatske: “nemamo ih na talijanskom”, odgovorili su na naš prvi upit. Na ponovljeni mail, da su dobrodošli i oni na engleskom, te da nam trebaju za 8. ožujka, uslijedio je odgovor: “Posjedujemo karte na engleskom jeziku, no kako su vam potrebne za predstojeći vikend, a naše skladište je ovaj tjedan u procesu selidbe na novu lokaciju, preuzimanje materijala je moguće tek od 11. ožujka.” – dakle, po završetku sajma. Hvala g. Kranjecu, stručnom suradniku HTZ. 😦


1 Comment

Members of RK HFF @ Z6 (Rep. of Kosovo)

As we wrote before, members of Radio Club Croatian Flora Fauna planned to operate from Republic of Kosovo (including protected areas), between May 14 – 21, 2018. Thanks to Mr. Fazli Shalla, Senior Officer for Assignment and Supervision, from Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications (Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare / ARKEP), we have got Z6 licences (Z68AA & Z68RBJ) and could start with preparing our small expedition. Look at our foto galery with description on English and Croatian language. Sorry for possible grammar errors.

Kao što smo već pisali, članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna planirali su raditi s Kosova uključujući i rad iz zaštićenih područja, od 14 do 21. svibnja 2018. godine. Zahvaljujući g. Fazli ShallaSenior Officer for Assignment and Supervision, pri Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications (Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare / ARKEP), dobili smo Z6 licence (Z68AA & Z68RBJ) i mogli smo početi s pripremama za našu malu ekspediciju. Pogledajte fotogaleriju.

Click to enlarge

As you can see, we flew from Zagreb to Skopje (Macedonia), took rent-a-car on the airport and continue 200 km to Kosovo (City of Pejë).
The biggest our problem is the limit on the weight of luggage we could take. The limit was 35 kg, and for all over it must be additional paid. We did not have any sponsors, so we restricted ourselves to wire anetnnas and one fiberglass mast. One mast awaited us in Pristina but we did not have time to go there to pick up it.

Dakle, letjeli smo od Zagreba do Skopja, na skopskoj zračnoj luci unajmili automobil te nastavili prema kosovskoj granici, odnosno, 200 km prema Peći
Najveći problem je ograničenje težine prtljage koju smo mogli ponijeti zrakoplovom. Ograničenje je bilo 35 kg, a za sve više od toga mora biti dodatno plaćeno. Nismo imali nikakvih sponzora, pa smo se ograničili na žičane antene i jedan teleskopski štap. U Prištini nas je čekao još jedan štap, ali nismo imali vremena ići po njega.

Look for imaginative antenna “system” for our ham Z6 shack of dream nr 1!

About 30 m from Chack no 1 (TS-480 SAT) we had Chack No 2, (TS-480) with wire antennas for 20, 40 and 80m. Originaly, we did not bring any antenna fro 24 MHZ. After lot of questions as Can you make QSY on 12 m, the first day we made simple anetnna for that band. Simple antenna + good propagation on 12m = a lot of pleasure!

Pogledajte maštoviti antenski “sustav” za naš amaterski Z6 PPS snova nr 1!

Oko 30 m od PPS br. 1 (TS-480 SAT) imali smo PPS br. 2, (TS-480) sa žičanim antenama za 20, 40 i 80m. Izvorno, nismo donijeli nikakvu antenu od 24 MHZ. Nakon puno pitanja, tipa: Možete li napraviti QSY na 12 m, prvi dan smo napravili dipol za taj band. Jednostavna antena + dobre propagacija na 12m = puno užitka!

The problem how to raise the middle of that antenna we solved as you can see on the picture: We put together two branches of 3m and fixed them by plastic ties! It works excellent! 

Murphy never sleeps! During second day we lost electricity (current). All houses in our village. Our host told us that is normal. We were very dissatisfied and we could not sleep the next night. Next 24 hours we use accu battery of our rent-a-car. Although the car was on, the next day we could not start it. Every problem people in Kosovo solved with smile! Early in the morning our host bring new generator (800 W). We tried to pay – but no chance… (Actual currency in Rep. of Kosovo is Euro).

Z68AA (SSB) listened in Croatia on 28.450 KHz:
 https://www.youtube.com/watch?v=eRQQ-qR4I9o

Z68AA (CW) listened in Germany on 24.900 KHz:
https://www.youtube.com/watch?v=cvjY1ufl1x0&feature=youtu.be
(Military rules: If someone deliberately makes a QRM, you must not show that you are bothered.)

Z68AA (SSB) listened in Germany on 24.940 KHz:
https://www.youtube.com/watch?v=HGReNB_xpr4

Z68RBJ listened in Italy on 3,694 KHz:
https://www.youtube.com/watch?v=8XcdZpVLGzk

Problem kako podići sredinu antene riješili smo kao što možete vidjeti na slici: Spojili smo dvije grane od 3m i pričvrstili ih plastičnim vezicama i postavili uz postojeći stup! Funkcioniralo je izvrsno!

Murphy nikada ne spava! Tijekom drugog dana nestalo je struje. U cijelom selu. Naš domaćin nam je rekao da je to normalno. Bili smo vrlo nezadovoljni i tu noć nismo mogli spavati. Sljedećih 24 sata za napajanje smo koristili akumulator našeg rent-a-car auta. Iako je automobil bio uključen, sljedeći dan ga nismo mogli upaliti. Svaki problem ljudi na Kosovu rješavaju s osmijehom! Rano ujutro naš domaćin donosi osmijeh i novi agregat (800 W). Pokušali smo platiti – ali nema šanse… (valuta na Kosovu je euro…).

Activities from protected area of Republic of Kosovo

As we know Martti (OH2BH) and group, few months ago, made over 100K QSOs from Kosovo (one month the Z60A crew changed like in basketball!), we are very, very satisfied with our 5340 QSOs!
We have responded to all direct requests (Z68AA) received by mail or through ClubLog (until June 1, 2018).

Uzmemo li u obzir da su Martti (OH2BH) i grupa (Z60A), prije nekoliko mjeseci, s Kosova napravili više od 100K QSO (za jedan mjesec uz izmjene momčadi kao u košarci!), izuzetno smo zadovoljni s naših 5340 QSO!

Odgovorili smo na sve izravne zahtjeve (Z68AA) primljene poštom ili putem ClubLoga (do 1. lipnja 2018).

https://clublog.org/logsearch/Z68AA

https://clublog.org/logsearch/Z68RBJ


Leave a comment

9A8GHJ/p @ 9AFF-0030 (Posebni prirodni rezervat u moru, Limski kanal)

28.5.2018.

Član Radikluba HFF, Herbert, 9A8GHJ (aka OE7GHJ) opet je proveo 2,5 sata na području Posebnog prirodnog rezervata u moru, Limskom zaljevu, 9AFF-0030.

Log je u 9AFF bazi podataka, a radioamaterska statistika ovaj puta kaže:

Number of QSO-s: 86
Max Activators: 1
First QSO: 28.5.2018. 9:15:00
Last QSO: 28.5.2018. 11:46:00
Total duration: 151 min

O tom zaštićenom području smo već pisali, no, podsjetimo: Limski zaljev predstavlja potopljenu kanjonsku dolinu u kršu, stvorenu u jurskim vapnencima. Dugačak je oko 10 km, prosječne širine oko 600 m, a najveća dubina je na ulazu i iznosi 33 metra. Zbog posebnih svojstava morske sredine koja daje uvjete za život obilja morske flore i faune, more i podmorje Limskog zaljeva proglašeno je 1980. godine specijalnim rezervatom u moru. Posebna značajka je bogatstvo kvalitetnih vrsta riba koje u Limski zaljev dolaze na mrijest i zimovanje. Zbog mnogih podmorskih izvora (vrulja) u zaljevu, more je smanjenoga saliniteta, a u samom vrhu gotovo da je slatko. Salinitet varira kako s godišnjim dobom, tako i s dubinom…

 

 


2 Comments

Z68AA & Z68RBJ @ Z6FF-0002 (Rep. of Kosovo)

13.5.2018.
After Raf, Z61KR, who operated from Z6FF-0001 few days ago, three members of Radio Club HFF are ready to go to Kosovo to be active (HC/p) from Z6FF-0002National park „Bjeshkët e Nemuna” and outside of that area (Z68AA & Z68RBJ). They will be on the air on Monday, 14, 2018, late afternoon. Look for them on all HF bands CW, SSB and DIGI modes, but with low power (not more than 100W) with dipoles, inverted V and vertical antennas. Wire (not America) first!
The QSL cards have just been printed.
Logs will be on Clubs Log (on a daily basis) and LOTW (few days after activities).

https://clublog.org/logsearch/Z68AA

https://clublog.org/logsearch/Z68RBJ

There are a few pictures taken during preparing and testing of HF antennas… (Thanks to 9A2SC and 9A2HW for their help…)


Leave a comment

9A1GHJ/p @ 9AFF-0044 (Special forest reserve Kontija)

2.5.2018.

Istria peninsula

Herbert, 9A8GHJ (aka OE7GHJ) i njegova xyl Eva, OE7EVI, iznenadili su nas aktivnošću iz jednog od sedam istarskih zaštićenih područja, Posebnog rezervata šumske vegetacije Kontija, 9AFF-0044.
Evo kratkog rezimea iz njihovog loga:

Number of QSO-s: 141
Max Activators: 3
First QSO: 2.5.2018. 9:29:00
Last QSO: 2.5.2018. 11:43:00
Total duration: 134 min

Log se nalazi na 9AFF serveru.

Kontija, šuma bijelog graba između Vrsara i Lima, zaštićena od 1964. godine sa statusom posebnog rezervata šumske vegetacije površine 65 hektara. Starosti je preko 140 godina, znanstveno vrlo zanimljiva i vrijedna, najbolje sačuvana površina ove zajednice u Istri. Od drveća redovno se nalazi hrast medunac, bijeli grab, crni jasen, maklen, cer, smrika i borovica. U sloju grmlja nalazi se rašeljka, trnula, drijen, kalina i ruj. Od niskog raslinja raširen je kukurijek, veprina, jesenska šašika i dubačac. U šumi su održavane biciklističke i pješačke staze.
O području brine Javna ustanova Natura Histrica.


Leave a comment

9A2HW/p @ 9AFF-0034 (Special forest reserve Prasnik)

Dvojac 9A2HW i 9A6AA aktivirao je danas, 22. travnja 2018., Posebni rezervat šumske vegetacije Prašnik, 9AFF-0034. Samoj aktivaciji prethodio je posjet Ici, 9A2KI, u njegovim Karduševcima (nedaleko od Slavonskoga Broda). (9A6AA: Hvala Icinoj supruzi na predivnom dočeku a njihovi klinci su nas posebno oduševili svojom načinom komuniciranja s nama, odraslima… Jako dobro!). Na slici lijevo: Icina ljubimica nadgleda peku. Desno: no comment…

Prašnik se nalazi nedaleko od autoceste Zagreb-Lipovac, točnije, kod izlaza Okučani, pa u nastavku za Gradišku, kod naselja Novi Varoš (s istočne strane, prije benzinske postaje). Starost hrastovih stabala iznosi 150-300 godina, promjer im se kreće od 70 do 200 cm, dok u visinu dosežu i do 40 metara. Ostaci prašume kriju mnoge znamenitosti. Uz višestoljetna stabla hrasta, biljni i životinjski svijet, tu je i gljiva zec koja uz stoljetna stabla i njihove ostatke naraste težine i više od pet kilograma. (9A6AA: Mada imamo informaciju da je rezervat Prašnik očišćen od mina koje su zaostale iz Domovinskog rata, nismo se udaljavali od glavne šumske prometnice…)

Rađeno je na 40 i 20 m, SSB, a evo kratke uobičajene statistike.

Number of QSO-s: 138
Max Activators: 2
First QSO: 22.4.2018. 10:33:00
Last QSO: 22.4.2018. 12:31:00
Total duration: 118 min

9A/OK8EYJ @ 9AFF-0034
Po objavi gornje informacije javio nam se Dragan, OK8EYJ, te poslao svoj log, 9A/OK8EYJ i dvije fotografije s aktivnosti iz istog područja, koju je odradio 15. travnja 2018. godine. Log je uploadan na Sovu: http://www.9aff.sova-projekt.hr/LogSearch

Dio stare slavonske šume u predjelu Prašnik, odjel 7a izlučen je iz redovnog gospodarstva još 1929. godine u površini od 53,35 ha, a nalazi se približno na 96 m nadmorske visine. Danas je to specijalni rezervat šumske vegetacije koji ima ukupnu drvnu masu 33.802 m3. Između starih stabala koja su dosta rijetka javlja se mlada mješovita šuma. S vegetacijskog gledišta tu su zastupljene zajednice: Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 71 i Genisto elate-Quercetum roboris caricetosum remote Horv. 38. Starost hrastovih stabala iznosi 150-300 godina, prsni promjer kreće im se od 70 do 200 cm, dok u visinu dosežu i do 40 m. Krošnja im je večinom suhovrha, a debla su napale strizibube (Cerambix cerdo). Prilikom izmjere1954. godine bilo je ukupno 1.560 komada starih hrastova, dok je u 1974. godini ostalo 1.487 komada s totalnom drvnom masom od oko 26.600 m3. Pojedini primjerci imaju drvnu masu i više od 50 m3. To je danas još jedina sačuvana šuma starih hrastika Slavonije i stoga je vrlo interesantna za prirodoslovna istraživanja i proučavanja.
U rezervatu su postavljene trajne plohe na kojima će se u okviru međunarodnog projekta «Čovjek i biosfera» i «Komparativna istraživanja ekosistema Hrvatske» obavljati dugoročna timska istraživanja. Taj predjel starih slavonskih šuma sačuvali su domaći šumari za buduće naraštaje kao simbole nekadašnjeg bogatstva da se sadašnje generacije uče na njima, da ih znanstveno istraže i prikažu…”.