Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

9A1WFF/p @ 9AFF-0057 (Posebni ornitološki rezervat Mali bok – Koromačna)

Leave a comment

Kao baza za aktivacije posebnih rezervata neobičnih imena Fojiška-Podpredoščica (9AFF-0056) i Mali bok – Koromačna (9AFF-0057) služi mi Veli Lošinj. Nazivi u imenima ovih ornitoloških rezervata označavaju krajnje točke (toponime) koji definiraju područje zaštite. Zbog nagloga pogoršanja vremena (nikad nismo zadovoljni…) umjesto na 9AFF-0056, koji se nalazi na (skoro) krajnjem sjeveru otoka Cresa (71 km od Velog Lošinja) pošlo se na upola bližu referencu, 9AFF-0057. I dok je prije par dana temperatura bila oko 36°C, danas nas je bura dobro ohladila s pomalo neugodnih 16°C! Dok sam ja trebao raditi na postaji, drugi član RK HFF (moja xyl-ka) trebala je osvojiti vrh Sis (cca 640 m asl) između cesta koje vode za trajektnu luku Porozinu i one za mjesto Beli. S obzirom na već spomenutu promjenu vremena (bura bi odpuhala sve putnike na putu za Sis), ujutro u 04.30 donijeli smo odluku da se odlazak do podnožja Sisa prebaci za sljedeći dan, nedjelju 13. kolovoza.

I dok je kišica polako padala, dvojac je stigao na lokaciju te počeo s nužnim radnjama: postavljao teleskopski stup, razvlačio antenu, koaksijani kabel, kabel za napajanje, pravio zaštitu za agregat, odnosno sve one radnje koje po suhom vremenu ne predstavljaju problem. Naravno da je sve ono što može biti zapetljano (zvuzlano) u takvom stanju i bilo… Upetljan u žice povezao sam konačno sve što se povezati mora, i moglo se početi s radom. Ostajem samo na 40m. SWR – divota!

Za divno čudo, pile-up je bio neočekivano dobar pa su se veze ubrzano slagale u FLE.  Dostigavši brojku 140 odlučio sam izmigoljiti iz auta te prošetati po predivnoj prirodi, motreći bjeloglave supove koji su se u visinama iznenada pojavili. Kao što to obično i biva, sa zadnjim vezama, kiša je prestala, Sunce sramežljivo provirilo a temperatura se popela do ugodnih 25°C. Takvi su vam Cres i Lošinj! (9A6AA)

Author: 9A6AA

Amateur Radio Club Croatian Flora Fauna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s