Amateur Radio Club „Croatian Flora Fauna“ 9A1WFF

Mini ekspedicija Brijuni 2022.

Leave a comment

Kako se ove jeseni produžilo lijepo vrijeme, godinu bogatu aktivacijama iz 9AFF područja, nastavili smo i dalje sa odlaskom na jednu od poslastica, NP  Brijuni, 9AFF-0001, ujedno i CI-139, EU-110 te LH-1651.

25.10.2022 je ekipa iz Istre: Anica-9A7YL, Eva-9A/OE7EVI, Herbert-9A8GHJ (OE7GHJ), Branko-9A3ST i Franjo-9A2MF, u dogovoru sa osobljem iz NP Brijuni organizira rad sa Velikog Brijuna. Uz pomoć  gospođe Martine iz NP Brijuni, koja nas prevozi sa opremom  njihovim električnim vozilom, dolazimo do dogovorene pozicije uz samu plažu na jugistočnom  dijelu Velog Brijuna. Ta pozicija je bila dogovorena dan ranije jer se u blizini nalazi nadstrešnica, sada zatvorenog ugostiteljskog objekta, kao rezervna pozicija za rad jer je postojala mogućnost lagane kiše. No, na sreću, nije nam trebala.

Prema planu nakon 10:00 LT počinjemo raditi sa dvije postaje, naizmjenično na 20m i 40m, SSB i CW.
Propagacije su bile dobre prema cijeloj Europi tako da su se veze brzo slagale u logovima.  Odrađeno je sa tri pozivne oznake, 9A3ST/P, 9A8GHJ/P i  9A1WFF, ukupno preko 410 QSO-a.

Zahvaljujemo ljubaznom osoblju NP Brijuni, posebno gospođi Aleni i gospođi Martini, uz želju da i dalje surađujemo .

Naš pozdrav svima, 73 & 44

Ekipa Brijuni 2022

Tekst i slike Franjo 9A2MF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s